Otvoreni Pozivi u okviru programa Unije - Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.-2027.

Slika /slike/CERV/budget.jpg

Pozivi su objavljeni u sve četiri tematske cjeline.

U okviru programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme - CERV) objavljen je niz poziva na dostavu projektnih prijedloga. Pozivi su objavljeni u sve četiri tematske cjeline, a detaljne informacije o pojedinom pozivu dostupne su putem poveznica u nastavku:

Vrijednosti Unije (Union Values strand)
Jednakost, prava i rodna ravnopravnost (Equality, Rights and Gender Equality strand)
Uključenost i sudjelovanje građana (Citizens engagement and participation strand)
Daphne strand
U okviru navedenih poziva financirat će se širok krug aktivnosti koje uključuju edukacije, razmjene iskustava i dobrih praksi, jačanje kapaciteta, osvješćivanje i medijske kampanje te istraživanja, a projektne prijedloge mogu prijaviti javne institucije te organizacije.
Više informacija o programu dostupno je na službenoj stranci Funding and tender opportunities portal i internetskoj stranici Ureda za udruge, a za sva pitanja o programu možete se obratiti na cerv@udruge.vlada.hr.

 

Pisane vijesti | Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)