Rezultati trećeg kruga razmatranja zahtjeva za sufinanciranje projekata OCD-a ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu

Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu (Klasa: 421-03/11-01/01, Urbroj: 50419-11-02 od 18. travnja 2011.) donesena je treća Odluka o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije,  za koje je zahtjev podnesen između 20. srpnja 2011. i 6. listopada 2011. Svim podnositeljima zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima sukladno Pravilima, odobren je maksimalno ostvariv iznos.
 
Sufinancirat će projekti u iznosima i postotku kako je navedeno u Odluci predstojnika Ureda za udruge o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije od 14. listopada 2011.Pisane vijesti