Savjetovanja o nacrtu ključnih elemenata ESF natječaja posvećenih razvoju volonterstva i razvoju programa društveno korisnog učenja

Slika /slike/ESF - uljp - ok - Ucinkoviti-ljudski-potencijali_BOJA_2.jpg

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske pokrenuo je 2 savjetovanja o nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Navedena savjetovanja se odnose na nacrte ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“, te  nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“

Europski socijalni fond je u predstojećem razdoblju jedan od najvažnijih izvora financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva od interesa za opće dobro. Kao Posredničko tijelo razine 1 (PT 1), Ured za udruge programira, izrađuje natječajnu dokumentaciju, sudjeluje u odabiru projekata, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, kao Posredničkim tijelom razine 2 (PT 2), prati provedbu projekata nakon njihovog ugovaranja te provodi druge aktivnosti, u skladu s Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“.
 
Provođenjem ovog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske želi dobiti povratnu informaciju o glavnim elementima Poziva.
 
Nacrt ključnih elemenata ovog javnog poziva nastao je temeljem:  
Savjetovanja su otvorena do 20. studenog 2015. godine, a provode se putem e-savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“  dostupno je ovdje.

Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ dostupno je  ovdje.

 


 

Pisane vijesti