Seminar o poduzetničkoj filantropiji

U okviru projekta IMPACT - Europskog centra za međusektorsku suradnju te pod pokroviteljstvom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Ureda UNDP-a u Hrvatskoj, u Zadru će se od 18. do 20. travnja 2007. u hotelu Donat održati seminar "Poduzetnička filantropija".

Seminar će voditi organizacija za izobrazbu i poticanje poduzetničke filantropije, društveno odgovornog poslovanja i socijalne ekonomije, NESsT iz Budimpešte.

Seminar je namijenjen predstavnicima organizacija civilnog društva, predstavnicima privatnog sektora, državnim službenicima, kao i predstavnicima zaklada iz Hrvatske i ostalih zemalja Jugoistočne Europe te će omogućiti okruženje za učenje, raspravu i razvoj strategija za primjenu modela poduzetničke filantropije u organizacijama u Hrvatskoj i regiji.

Poduzetnička filantropija sve više dobiva na važnosti diljem svijeta. Dio je to snažnijeg kretanja koje obuhvaća društveno odgovorno poslovanje, socijalni marketing i socijalno poduzetništvo u kojemu se primjenjuju sredstva i tehnike profitnoga sektora kako bi se ostvarili određeni društveni ciljevi. Poduzetnička filantropija će i u Hrvatskoj, ali i u ostalim zemljama regije sve više postajati važan izvor potpore za organizacije civilnog društva koje se suočavaju s odlaskom stranih donatora pa i sa smanjenom potporom državnih institucija.

Dodatne informacije o načinu i uvjetima prijave dostupne su na internetskoj stranici Nacionalne zaklade: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/impact.php

Pisane vijesti