Udruge dobitnice nagrade u sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2016.

 • Slika /slike/DOVU2016_AIESEC ZAGREB.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Od gotovo 300 udruga diljem Hrvatske koje su sudjelovale na Danima otvorenih vrata udruga 2016., izvješće o održanim aktivnostima s prijavom za sudjelovanje u nagradnoj igri poslale su 23 udruge.

Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske odabralo je 10 udruga koje će dobiti godišnju pretplatu na časopis Udruga.hr. Sudionici su odabrani na temelju angažmana na Danima otvorenih vrata udruga, popraćenosti događanja u medijima te zaprimljenim popratnim materijalima i prilozima (slikama i video zapisima s događanja te dokazima popraćenosti u lokalnim medijima). 

Udruge koje su osvojile nagradu su:
 1. Društvo Naša djeca Vinkovci
 2. Novi svijet, Sisak
 3. AIESEC Zagreb – međunarodna udruga studenata
 4. Amadea, Đakovo
 5. Udruga Otac Ante Gabrić
 6. Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida,  Čakovec
 7. Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari, Zadar
 8. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“, Đurđevac
 9. Udruga Sve za nju, Zagreb
 10. Udruga Zvončići, Karlovac

Društvo Naša djeca Vinkovci predstavilo se građanima kroz kreativnu radionicu koja se sastojala od izrade ergele konja u 3D obliku, reciklaže kartonske ambalaže, bojanja, crtanja, izrade igračke konja od platnenih materijala, te dječjih igara. U suradnji s Konjičkim klubom Eohippus posjetitelji su uživali u obilasku konja i drugih domaćih životinja.

Novi svijet, udruga za djecu i mlade uključila se u Dane otvorenih vrata udruga organizacijom trodnevnog programa: predavanja na temu „Sigurnost na Internetu – predrasude i zablude“, održavanja kreativne radionice osmišljavanja i sastavljanja maketa ili modela za učenike te organizacije sportsko-animacijske igraonice za djecu. 

AIESEC Zagreb – međunarodna udruga studenata obilježila je Dane otvorenih vrata udruga najmom tramvaja u kojem su informirali srednjoškolce, studente i mlade o radu i programima udruge, mogućnostima odlaska na volontersku ili stručnu praksu u inozemstvu kao i o programu članstva u udruzi. Uz to, u tramvaju su postojali promotivni materijali, kao i zabavni sadržaji u obliku okvira za slikanje, maštovitih fortune cookies-a i slično.

Udruga za psiho-socijalne potrebe „Amadea“ predstavila se građanima organiziranjem dvije radionice, „Dovedi svoju baku“ i „Izrada leptira od otpadnog papira“.  Volonteri i djelatnici su sugrađanima u suradnji s Domom zdravlja Đakovo mjerili šećer u krvi i tlak, uređen je izlog s plakatima, fotografijama o radu udruge i prigodnim izlošcima iz kreativne radionice a posjetioci su upoznati i s uslugama i aktivnostima Udruge.

Udruga Otac Ante Gabrić obilježila je Dane otvorenih vrata udruga održavanjem radionice brain gym (vježbe za um) te druženjem na temu „Budimo promjena koju želimo vidjeti u svijetu, budimo aktivni“, gdje je istaknuto da promjene u životu dolaze od nas samih, a ne od očekivanja da se drugi mijenjaju i nama prilagođavaju.

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec već tradicionalno obilježava Dane otvorenih vrata udruga. Ovom prilikom predstavljen je javnosti rad društvenog poduzeća NAŠ IZVOR d.o.o. koje je u vlasništvu Društva, trenutno ima četiri zaposlene osobe, a od toga su tri osobe s invaliditetom. Izrađuju se predmeti od ostataka kože od obuće te na taj način poduhvat ima i značajnu ekološku komponentu.

Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari je tijekom tri dana organizirala info dan, predavanje o „Ruralnom turizmu u Ravnim kotarima“ i u suradnji s udrugom senzorskih analitičara maslinovog ulja Olea Zadar radionicu „Osnove kušanja malinovog ulja“. Zainteresirani građani su se educirali o ruralnom razvoju, ruralnom turizmu, prednostima i zaprekama pri apliciranju na europske i nacionalne fondove.

Kroz sva tri dana djeca i odrasli imali su priliku razgledati prostor udruge Mali princ, izložene radove korisnika i članova udruge, te zajedno s korisnicima sudjelovati u svakodnevnim aktivnostima domaćinstva i kreativnim radionicama keramike u prostorijama udruge i na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu.

U udruzi Sve za nju održani su predavanje i rasprava „Uloga PET-CT pretrage u dijagnostici karcinoma i praćenju bolesnika“ te okrugli stol „Psiho-Onkolog-I-Ja“ uz sudjelovanje psihologa i psihoterapeuta iz udruge. Predstavljena je i publikacija u izdanju udruge Rak jajnika – Vodič za bolesnice te je organizirano druženje povodom 6 godina rada Centra za psihološku pomoć.

Udrugu Zvončići posjetila je vrtićka skupina kojoj su terapeuti udruge pripremili radionicu pod nazivom „Senzomotoričkim igrama do učenja“. Kako bi se osvijestila važnost učenja kroz igru, pred djecu su bili postavljeni zadaci koji iziskuju vještine više razine ravnoteže i koordinacije oko-ruka, funkcionalne vještine koje potiču razvoj govornih, kognitivnih i socijalnih vještina.
 
Zahvaljujemo svim udrugama na uloženom trudu i uspješno održanom Danu/ima otvorenih vrata, te Vas pozivamo da se ovoj manifestaciji priključite i iduće godine!

Pisane vijesti