Objava privremene liste važećih i nevažećih kandidatura za članove i zamjenike članova šestog saziva Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Ured za udruge objavljuje privremenu listu važećih i nevažećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnog društva u šestom sazivu.

Sukladno Poslovniku Savjeta za razvoj civilnoga društva Ured za udruge objavio je 5. svibnja 2016.  Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva koji je bio otvoren do 20. svibnja. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 25. svibnja pregledalo je sve pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta i utvrdilo da je pristiglo 29 važećih kandidatura za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta, dok je pet kandidatura bilo nevažeće.
 
Obzirom da je Povjerenstvo utvrdilo kako za područje sporta, nije pristigla niti jedna valjana kandidatura, Ured za udruge ponovio je 27. svibnja Javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva za područje sporta, a rok za isticanje kandidata bio je 4. lipnja. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva sastalo se ponovno 8. lipnja te utvrdilo da je za područje sporta pristiglo ukupno 6 važećih kandidatura za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta, jedna kandidatura je bila nevažeća a jedna kandidatura je pristigla izvan roka.
 
Danom objave privremene liste na internetskim stranicama Ureda za udruge počinje teći rok za prigovore od osam dana, koji završava zaključno s 18. lipnja 2016., u kojem podnositelji kandidatura mogu podnijeti prigovor na istaknute liste važećih i nevažećih kandidatura. Prigovor se podnosi u pisanom obliku i dostavlja isključivo putem e-maila, na adresu: nemanja.relic@udruge.vlada.hr
 
Po isteku roka za prigovore, nakon što Povjerenstvo razmotri opravdanost eventualnih prigovora formira se konačna lista važećih kandidatura i otpočinje glasovanje za predložene kandidate. Ured za udruge pripremit će i na svojim internetskim stranicama objaviti glasačke listiće, a pojedina udruga može glasovati samo za jedan par kandidata (član/zamjenik člana) i to isključivo u području u kojem udruga djeluje. Glasovanje će se odvijati isključivo slanjem glasačkih listića i druge potrebne dokumentacije putem pošte, a trajat će 15 dana. Nakon prikupljenih i prebrojanih glasova, utvrdit će se konačni prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta iz reda organizacija civilnoga društva, koji će se predložiti Vladi na usvajanje.
 
Privremena lista važećih kandidatura
 
Lista nevažećih kandidatura

Pisane vijesti