Upitnik o percepciji korupcije

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/Fotka-pitanja.jpg

Upitnik je podloga za izradu nove Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

S ciljem nastavka kontinuiranog strateškog provođenja i nadograđivanja sustava antikorupcijskih mjera u Republici Hrvatskoj u tijeku je izrada novog nacionalnog strateškog dokumenta u području borbe protiv korupcije, a čiju izradu koordinira Ministarstvo pravosuđa i uprave. Nova Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine imat će fokus na prevenciji te će biti prvenstveno usmjerena na jačanje institucionalnog i zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije, podizanje svijesti javnosti o štetnosti korupcije, jačanje transparentnosti rada tijela javne vlasti te na unaprjeđenje sustava integriteta u brojnim prioritetnim područjima.

S obzirom da korupcija ima utjecaja na ukupno funkcioniranje društva te da su građani ti koji kroz indikatore percepcije korupcije šalju određenu poruku o korupciji u Hrvatskoj, zaključeno je kako je iznimno važno krenuti od samih građana i njihova mišljenja. U tu svrhu Ministarstvo pravosuđa i uprave izradilo je upitnik čija su pitanja anonimna i usmjerena na ispitivanje percepcije građana o korupciji u društvu te će rezultati upitnika biti podloga za rad na novoj Strategiji.

Upitnik o percepciji korupcije

Pisane vijesti