Ured za udruge, dana 15. svibnja 2019. godine, objavljuje izmjenu natječajne dokumentacije Javnog poziva za sufinanciranje za 2019. godinu

Slika /slike/shutterstock_184359812 (1)_cr.jpg
Ured za udruge, dana 15. svibnja 2019. godine, objavljuje izmjenu natječajne dokumentacije Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu.
 
Ukoliko je projekt organizacije civilnoga društva usmjeren na djecu kao potencijalne korisnike, mijenja se obrazac i dokumentacija koju je potrebno dostaviti pa je sada za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom potrebno dostaviti samo Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja. Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju je dio izmijenjene natječajne dokumentacije.
 
Prijavitelji koji su do 15. svibnja 2019. godine tj. do dana donošenja Odluke o izmjeni Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu dostavili prijave za sufinanciranje ne moraju mijenjati dostavljenu dokumentaciju, ukoliko je ona u skladu s uvjetima Javnog poziva objavljenog 18. travnja 2019. godine.

Pisane vijesti