Uredu za udruge odobren projekt Tehničke pomoći iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Slika /UserFiles/File/vijesti/Vizual ESF_OP ULJP_za web.jpg

Ured za udruge postao je korisnik sredstava tehničke pomoći iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 


Uredu za udruge Vlade RH, u svojstvu korisnika sredstava tehničke pomoći iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., odlukom Ministarstva rada i mirovinskoga sustava od 31. ožujka 2016. godine odobren je Projekt dodjele bespovratnih sredstava, u vrijednosti od 12.692.498,00 kuna (UP.05.1.1.01.0009) - UZUVRH - Tehnička pomoć OPULJP, faza I.

Prihvatljive aktivnosti projekta obuhvaćaju razdoblje od 1. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Svrha projekta je osiguranje nesmetanog rada Ureda za udruge na provedbi Operativnog programa, povećanje apsorpcije sredstava iz EU fondova od strane organizacija civilnoga društva te povećanje vidljivosti projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Projektne aktivnosti obuhvaćaju jačanje kapaciteta Ureda za udruge kroz edukaciju službenika, sudjelovanja na međunarodnim i domaćim događanjima te studijskom putovanju povezanim s ESF-om, nabavu uredske opreme, podmirenje troškova provedbe i praćenja projekta te podmirenje režijskih troškova.

Osim jačanja kapaciteta Ureda za udruge, projektne aktivnosti usmjerene su povećanju apsorpcije sredstava iz EU fondova od strane organizacija civilnoga društva, kroz financiranje informativnih i provedbenih radionica, te organiziranje edukacija za potencijalne korisnike kroz usluge projektnih klinika namijenjene izradi prijedloga projekata na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a, iz nadležnosti Ureda za udruge.

Projektne aktivnosti usmjerene povećanju vidljivosti projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda obuhvaćaju oglašavanja putem svih medija, i izradu promotivnih materijala namijenjenih potencijalnim prijaviteljima i zainteresiranoj javnosti. 

Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (85% odobrenih sredstava) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15% odobrenih sredstava).

Više o ovom projektu:
 
Kontakt osoba: luka.kevesevic@udruge.vlada.hr

 

Pisane vijesti