Uspješno provedeni projekti u sklopu javnog poziva „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga 2018.“

  • Slika /slike/Zagreb 1.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), u suradnji s agencijama za odnose s javnošću (Abeceda komunikacije i Mediahint) dodijelili su dvjema udrugama stručnu komunikacijsku podršku.

Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“ objavljen je 9. travnja 2018. na internetskim stranicama Ureda za udruge te je bio otvoren do 9. svibnja 2018. Tema poziva bila je „Solidarnost u zajednici“. Javnim pozivom željelo se promovirati solidarnost kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnim sredinama koje poboljšavaju kvalitetu života i razinu društvenog kapitala poticanjem aktivnog građanstva, korištenjem potencijala u zajednici te doprinos pozitivnim promjenama usmjerenim na jačanje solidarnosti i zaštitu ljudskih prava.
Sukladno procjeni kvalitete te prezentaciji 4 najbolje ocjenjena projekta, za financiranje su odabrani
  1. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (Osijek), projekt: Klik vrijedan sigurnosti
  2. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Sve za nju“ (Zagreb), projekt: Ružičasti listopad
 
Projekti su provedeni u razdoblju od 1. rujna do 30. studenog 2018.

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Sve za nju“ je u sklopu projekta Ružičasti listopad u 20 manjih mjesta diljem Hrvatske, u suradnji sa školama, podizala svijest o važnosti redovitih pregleda žena i ranog otkrivanja raka dojke i raka vrata maternice.
U projektu je sudjelovalo ukupno 28 obrazovnih ustanova diljem Hrvatske (25 srednjih škola, 2 osnovne škole i jedan dječji dom). U akcijama je neposredno sudjelovalo 6.500 učenika te 100 nastavnika, a podijeljeno je 8.500 informativnih letaka.
Obavijesti o aktivnostima projekta komunicirane su na društvenim mrežama pri čemu je zabilježeno preko 345.000 impresija.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu je projektom Klik vrijedan sigurnosti djelovao na povećanju razine svijesti djece i odraslih o važnosti sigurnog korištenja interneta i važnosti sigurnog korištenja interneta i utjecaju digitalnih tehnologija na razvoj djece i mladih.
U sklopu projekta izrađena je slikovnica za djecu predškolske dobi o sigurnosti i zaštiti na internetu (tiskano je i distribuirano 125 slikovnica), kao i radna bilježnica za djecu te je unaprijeđena internetska stranica Netica.hr. Održana je i stručna konferencija. održana na Dan interneta 29. listopada,  posvećena zaštiti djece na internetu sa 48 sudionika, te panel diskusija naziva Igralište novog doba u kojoj su sudjelovali influenceri, a bila moderator je bila Iva Šulentić.  

Javna kampanja Klik vrijedan sigurnosti bila je podijeljena u tri faze: teaser kampanja, konferencija i panel rasprava i post-festum aktivnosti. Cijeli projekt bio je popraćen aktivnostima na društvenim mrežama koje su generirale 134.606 impresija U teaser kampanji je kreiran video s zagrebačkom blogericom i influencericom Internet mater u kojem predškolska djeca objašnjavaju internet. Kroz pojavnost u 47 medijskih objava kampanja je ostvarila procijenjenu komercijalnu vrijednost u iznosu od 616.764,06 kn.
 

Pisane vijesti