Uspostavljen norveški Fond za regionalnu suradnju

Slika /UserFiles/File/vijesti/Fond za regionalnu suradnju_EGP i Norveska_grantovi.jpg

Norveški Fond za regionalnu suradnju podupire projekte prekogranične i transnacionalne suradnje

Kraljevina Norveška nedavno je uspostavila Fond za regionalnu suradnju koji predstavlja još jedan norveški financijski doprinos smanjenju društvenih i gospodarskih razlika unutar i izvan EU, te jačanje multilateralnih partnerstava. Hrvatski entiteti i organizacije mogu podnijeti zahtjev za financiranje iz Fonda.

Ukupna vrijednost Fonda iznosi više od 250 milijuna kuna, a usredotočena je na potporu regionalnim prekograničnim i transnacionalnim projektnim inicijativama između Norveške, 15 zemalja EU-a - korisnica Grantova Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveške, te 10 susjednih zemalja, nečlanica EU.

Prvi poziv na dostavu prijedloga za koji je dostupno oko 112 milijuna kuna (15 milijuna eura) možete preuzeti ovdje. Rok za prijavu prijedloga projekata (Concept notes) je 1. srpnja 2018. godine.

Jedan od formalnih uvjeta koje moraju ispunjavati svi prihvatljivi prijavitelji jest formiranje konzorcija koji se sastoji od članova iz najmanje tri zemlje. U konzorciju mogu sudjelovati organizacije iz Albanije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Cipra, Češke, Estonije, Grčke, Mađarske, Latvije, Litve, Makedonija, Rusije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Turske i Ukrajine.
Norveški partneri mogu biti pozvani na sudjelovanje kao tehnički stručnjaci.

Moguće je podnijeti zahtjev za financiranje projekata u bilo kojem od prioritetnih sektora u okviru Grantova EGP i Norveške, poput projekata iz područja inovacija, razvoja poslovanja, zdravstva, istraživanja, socijalne uključenosti, okoliša i klimatskih promjena, kulture, civilnog društva, zaštite temeljnih prava, migracija i pravosudnog sustava/područja odgojnih službi. Više o prioritetnim sektorima možete pročitati ovdje

Ova prilika za financiranje hrvatskih organizacija nadopunjuje financijsku dodjelu u tijeku, vrijednu 102,3 milijuna eura, putem Grantova EGP i Norveške. Za razliku od tih grantova koji uglavnom odražavaju nacionalne prioritete Hrvatske i drugih zemalja korisnica, Fond za regionalnu suradnju gleda izvan nacionalnih granica i čak izvan Europske unije. Naime, daje mogućnost financiranja 10 zemalja koje nisu članice EU, a koje graniče sa zemljom korisnicom.
Više pojedinosti o Fondu možete pronaći ovdje

Za brži uvid u informacije o Fondu i mogućnostima koje pruža, preporuča se pogledati ovaj video zapis.

Sva tehnička pitanja trebaju biti upućena Uredu financijskog mehanizma i operatoru Fonda, tvrtki Ecorys Polska, na čijim mrežnim stranicama se mogu pronaći i druge korisne informacije, kao što je online obrazac za prijavu ili alat za pronalaženje partnerskih organizacija

Pisane vijesti