Važno! Nova obavijest korisnicima programa Europa za građane 2014-2020 u kontekstu pandemije virusa COVID-19

Slika /slike/photo-1583324113626-70df0f4deaab.jpg

Obavijest korisnicima potpore / ugovorenim strankama / stručnjacima

Obavijest korisnicima potpore / ugovorenim strankama / stručnjacima

U slučaju da širenje koronavirusa COVID-19 sprječava provedbu projekta i ugovora, prvi korak koji korisnici potpore/ugovorene stranke/stručnjaci moraju poduzeti jest obavijestiti Izvršnu agenciju EACEA slanjem E-maila odgovornom projektnom službeniku (svom project officeru) s kojim su inače u kontaktu ili slanjem E-maila na namjensku adresu natječajnog poziva kojim su ostvarili potporu. U tekstu E-maila potrebno je opisati problem i njegov učinak na provedbu projekta.

U svakom slučaju primjenjivat će se navedene mjere fleksibilnosti:

  • Prihvatljivost troškova nastalih u tekućim projektima ili temeljem tekućih ugovora

Ako su pojedinci koji su trebali sudjelovati u aktivnostima mobilnosti, sastancima ili događajima, spriječeni da to provedu, primjerice zbog nedavnog bliskog kontakta s nekim tko je zaražen koronavirusom ili zbog boravka u područjima koja se smatraju visoko rizičnima, Izvršna agencija EACEA može smatrati prihvatljivima* troškove putovanja ili smještaja koje nije bilo moguće otkazati i za koje nije izvršen povrat sredstava iz drugih izvora, pri čemu korisnici potpore/ugovorene stranke/stručnjaci moraju podnijeti odgovarajuću popratnu dokumentaciju kojom to dokazuju (konkretno, da su tražili povrat sredstava koji je odbijen).

* pod uvjetom da ispunjavaju opće uvjete o prihvatljivim troškovima definirane Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava

  • U slučaju da COVID-19 sprječava provedbu projekata ili ugovora

Ako je zbog koronavirusa COVID-19 spriječena provedba ugovora (primjerice, zbog nedostupnosti ključnih suradnika/zaposlenika, zbog nemogućnosti rada u području ugroženom virusom ili u bilo kojem drugom slučaju koji se može smatrati višom silom (force majeure), Izvršna agencija EACEA može prihvatiti zamjenu drugim aktivnostima ili odgodu izvedbe. Da bi to bilo moguće provesti, korisnici potpore/ugovorene stranke/stručnjaci moraju uputiti opravdani zahtjev za izmjenom ugovora uključujući produžetak razdoblja njegove provedbe/izvedbe.

Dokumentacija

Korisnici potpore/ugovorene stranke/stručnjaci moraju prikupljati i čuvati svu odgovarajuću dokumentaciju koji bi mogla biti potrebna naknadno u svrhu dokazivanja/pravdanja bilo koje poduzete odluke s učinkom na provedbu projekta (pogotovo iz financijske perspektive).

S razvojem situacije moguće su dopune ovih uputa.

Izvornoj obavijesti EACEA-e možete pristupiti ovdje.Pisane vijesti