Odjel za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju

Odjel za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju obavlja stručne, analitičke i administrativne poslove u okviru djelokruga Ureda iz područja:
 
  • provedbe, koordinacije i praćenja provedbe projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije, a osobito upravljanja internim procesima i procedurama s tijelima nadležnim za raspisivanje i provođenje natječaja te ugovaranje projekata, koordinacije suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanja i analize podataka o provedbi projekata te izvješćivanja nadležnih tijela o napretku provedbe;
  • koordinacije aktivnosti vidljivosti potpore Europske unije organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj;
  • pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije;
  • koordinacije provedbe programa Europske unije »Europa za građane« u Republici Hrvatskoj u svojstvu nacionalne Kontakt točke kao posredničkog tijela između Europske komisije i potencijalnih korisnika te šire javnosti u Republici Hrvatskoj;
  • provedbe aktivnosti međunarodne razvojne suradnje, razmjene znanja, iskustava i praksi unaprjeđenja okvira za razvoj civilnoga društva sa srodnim državnim institucijama drugih zemalja te s međunarodnim organizacijama;
  • potpore aktivnostima umrežavanja udruga i ostalih organizacija civilnoga društva na regionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini te njihova aktivnog uključivanja u oblikovanje europskih javnih politika;
  • provedbe aktivnosti koordinacije međunarodnih i domaćih te javnih i privatnih davatelja financijskih sredstava za projekte i programe udruga i drugih organizacija civilnoga društva, u svrhu povećanja djelotvornosti financijske potpore razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj