IPA 2008

IPA 2008 "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za praćenje provedbe Acquisa" (I komponenta IPA Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija)

Po završetku procesa izrade natječajne dokumentacije, u koji su u prvoj fazi identificiranja prioriteta za potrebe izrade sektorske analize bili uključeni i predstavnici Savjeta za razvoj civilnog društva, objavljena su tri natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte koji će pridonijeti jačanju kapaciteta i uloge organizacija civilnoga društva u praćenju provedbe pravne stečevine EU: područje anti-diskriminacijske strategije; područje borbe protiv korupcije i sveukupne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne uprave; te područje sustavnog praćenja i zagovaranja politika održivog razvoja i integriranih pristupa upravljanja otpadom i vodama, transporta, energetske učinkovitosti, regionalnog razvoja, održivog korištenja prirodnih izvora te okolišne sigurnosti. Ukupni iznos sredstava alociranih za ove projekte iznosi 3.333.333,00 EUR.

Nakon raspisivanja sva tri natječaja Ured za udruge organizirao je niz regionalnih radionica za potencijalne prijavitelje. Radionice su održane u Zagrebu (15. rujna 2009.), Splitu (17. rujna 2009.), Osijeku (22. rujna 2009.) i Rijeci (25. rujna 2009.). Tom prilikom predstavnici organizacija civilnoga društva educirani su o detaljima uvjeta za prijavljivanje na raspisane natječaje te su im dane preporuke za ispunjavanje natječajne dokumentacije.

Javno predstavljanje projekata ugovorenih u sklopu programa IPA 2008 u području borbe protiv korupcije, jačanja transparentnosti i odgovornosti javne uprave, suzbijanja diskriminacije te održivog razvoja i zaštite okoliša održano je u ponedjeljak, 13. lipnja 2011., u Novinarskom domu u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

U poslijepodnevnom dijelu održana je radionica čija je svrha bila detaljnije informiranje korisnika o obvezama koje proizlaze iz ugovora (provedba u skladu s planom aktivnosti, upravljanje projektom i proračunom, narativno i financijsko izvješćivanje , poštivanje pravila vidljivosti i ostalo) te je sudionicima podijeljen implementacijski paket, uključujući obrasce za izvješćivanje, sekundarnu nabavu, kao i priručnik za vidljivost i Praktični vodič procedura ugovaranja vanjske pomoći Europske unije (PRAG).

U okviru ovog projekta provedena su tri programa dodjele bespovratnih sredstava:
 
o      Osnaživanje uloge nevladinih organizacija pri nadgledanju procesa usklađivanja s Pravnom stečevinom EU u području borbe protiv korupcije, prava na dostupnost informacija i otvorenosti, odgovornosti javnih administrativnih institucija Infografika s rezultatima

o      Jačanje uloga i kapaciteta nevladinih organizacija koje nadgledaju provedbu antidiskriminacijskih strategija i njihovo usklađivanje s Pravnom stečevinom EU  Infografika s rezultatima

 
o    Razvoj kapaciteta nevladinih organizacija za nadgledanje usklađivanja s pravnom stečevinom EU u području održivog upravljanja prirodnim izvorima i regionalnog održivog razvoja u urbanim i ruralnim područjima Infografika s rezultatima