Jačanje uloga i kapaciteta nevladinih organizacija koje nadgledaju provedbu antidiskriminacijskih strategija i njihovo usklađivanje s Pravnom stečevinom EU

Infografika s rezultatima

Cilj je bilo jačanje strukturiranog dijaloga i formaliziranih oblika savjetovanja između hrvatskih OCD-a i državne administracije/institucija EU unutar procesa oblikovanja, praćenja i ocjene javnih politika te unaprjeđenje učinkovitosti OCD-a za sustavno praćenje i javno zagovaranje na području cjelokupne anti-diskriminacijske strategije na svim razinama, osiguravajući otvoren i odgovoran proces donošenja odluka, provedbe i evaluacije.

Prioriteti
-          unaprjeđeno i učinkovitije sudjelovanje OCD-a i javnosti u procesu praćenja i nadzora politika na nacionalnoj i lokalnoj razini
-          proaktivno sudjelovanje OCD-a u zagovaračkim inicijativama
-          proaktivno uključivanje OCD-a i veće sudjelovanje javnosti u oblikovanju te praćenju i nadzoru provedbe nacionalne strategije te pripadajućih akcijskih planova i programa
-          razvijanje i jačanje suradnje i umrežavanja za zagovaranje hrvatskih organizacija civilnog društva s relevantnim organizacijama u EU
-          razvijanje stručnosti, analitičkih i zagovaračkih sposobnosti, umrežavanja hrvatskih OCD-a i medija radi osnaživanja i omogućavanja održivosti njihovih zagovaračkih aktivnosti u kontekstu skorog pristupanja Hrvatske EU na području anti-diskriminacijske strategije.
 
Korisnik   Naziv projekta Ukupna prihvatljiva sredstva (EUR) Iznos EU granta (IPA + nacionalno sufinanciranje)
 Centar za mirovne studije

Snažnije civilno društvo za učinkovitiju provedbu i praćenje anti-diskriminacijskih politika u Hrvatskoj
238.900,00 223.849,30
The Equal Rights Trust (Velika Britanija)

Jačanje civilnog društva kroz trening i uspostavu Hrvatskog foruma za jednakost
262.439,38 249.291,17
Hrvatski institu za lokalnu samoupravu (HILS)

Utvrđivanje jednakosti
147.624,00 128.891,47
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek
Inicijativa organizacija civilnoga društva za promjene u antidiskriminacijskoj politici
254.198,80 241.488,86
Centar za ženske studije
Anti-diskriminacija-Aktivnosti usmjerene na jednakost žena i
muškaraca
246.876,82 234.508,29
IPA 2008 rezultati - Detaljnije