CARDS

CARDS - Program EU
 
Program CARDS (Community Assistance for reconstruction, Development and Stabilization – pomoć Europske zajednice u obnovi, razvoju i stabilizaciji), je program tehničko-financijske pomoći Europske unije usvojen u prosincu 2000. godine, čiji je osnovni cilj potpora zemljama jugoistočne Europe u aktivnom sudjelovanju u Procesu stabilizacije i pridruživanja.
 
Pomoć se sastoji od financiranja programa izgradnje institucija i investicijskih programa, a uložena sredstva su bespovratna. Izravni korisnici su državna tijela na svim razinama, javne ili mješovite institucije, institucije koje pružaju pomoć poslovnim subjektima, zadruge, udruge, fondacije i organizacije civilno društva. Sredstva se mogu koristiti i za sufinanciranje projekata.
 
Program CARDS dijeli se na dvije komponente: nacionalnu i regionalnu. Nacionalna komponenta namijenjena je zemljama programa CARDS pojedinačno. U Hrvatskoj ga ju okviru decentraliziranog sustava provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (prije Središnja jedinica u sklopu Ministarstva financija), a Delegacija Europske unije ima ulogu ex-ante (prethodne) kontrole. Korisnici regionalne komponente su sve zemlje programa CARDS, a priprema i provedba su centralizirane u središnjim tijelima Europske komisije u Bruxellesu. Aktivnosti unutar ove komponente zamišljene su kao komplementarne aktivnostima koje se provode unutar nacionalnih programa u područjima u kojima zajedničko djelovanje može dovesti do boljih rezultata.
 
Pomoć se dodjeljuje za unaprijed isplanirane i razrađene programe/projekte, temeljem natječajne procedure te u skladu sa standardnim procedurama Europske komisije.
 
Program se provodi na način da se u prvoj fazi definiraju prioritetna područja te se izrađuju strategije Europske komisije i višegodišnji indikativni programi za razdoblje od tri godine.
 
Ukupni iznos sredstava za Republiku Hrvatsku u okviru nacionalne komponente za razdoblje od 2001 do 2004. godine je 262 m€, dok je u okviru regionalne komponente 179 m€ za razdoblje od 2001. do 2006. godine.

Provedba projekata iz programa CARDS trajala je do 31. prosinca 2009.
 
U sklopu decentraliziranog sustava provedbe, Jedinica za provedbu projekata Ureda za udruge unutar pretpristupnog programa pomoću CARDS sudjeluje u upravljanju nekoliko projekata u sektoru civilnoga društva:
       
  • CARDS 2003 – Izgradnja kapaciteta i potpora organizacijama civilnog društva u pružanju socijalnih usluga – Tehnička pomoć
  • CARDS 2003/2004 – Dobro upravljanje i vladavina prava – Shema bespovratnih sredstava
  • CARDS 2004 – Potpora organizacijama civilnog društva u području zaštite okoliša i održivog razvoja– Shema bespovratnih sredstava
  • CARDS 2004 – Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora– Shema bespovratnih sredstava
  • CARDS 2004 – Tehnička pomoć upravljanju financijskim potporama – Hrvatska – Tehnička pomoć