CARDS 2003 TA

CARDS 2003 – TA«Capacity Building and Grants to Civil Society Organizations in Social Services Delivery»

Početak provedbe:
10. srpnja 2006.
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Iznos sredstava: 472.250,00 Eura
Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu socijalnih usluga u skladu s nacionalnim primjerima dobre prakse i relevantnim EU standardima. Specifični cilj projekta je osnažiti inovativne kapacitete NVO-a u uspostavljanju partnerstva s javnim institucijama na nacionalnoj/lokalnoj razini u pružanju socijalnih usluga u kojima civilno društvo donosi dodanu vrijednost.
Jedinica za provedbu projekata Ureda za udruge radi na praćenju projektnih aktivnosti putem redovnog izvješćivanja te odobrava iste temeljem sporazuma s Ministarstvom financija - SJFU. Kao partner, Ured za udruge osigurava prostor i opremu, sudjeluje u kampanjama vezanim za poboljšanje vidljivosti, prati sve projektne aktivnosti i sudjeluje na edukacijama.
U posljednja tri mjeseca vidljiv je znatan napredak u provedbi projekta: potpisano je trideset memoranduma o razumijevanju s lokalnim vlastima u cilju ostvarivanja partnerstva s organizacijama civilnog društva pri pružanju socijalnih usluga, a to je rezultat brojnih radionica, seminara, edukacija koje je provodilo 15 stručnjaka na području Republike Hrvatske, a na kojima je sudjelovalo oko četiristo predstavnika lokalne uprave, državnih institucija i predstavnika civilnog društva. Za tu svrhu štampani su brojni edukativni i promotivni materijali, organizirano je studijsko putovanje u Poljsku te pokrenuta medijska kampanja.

Svi promotivni materijali i detaljan opis projekta, kao i aktivnosti u sklopu medijske kampanje te svih događanja možete pronaći na Internetskoj stranici www.cards2003ssd.org