CARDS 2004 Tehnička pomoć

CARDS 2004 – Tehnička podrška
 
 
Cilj tehničke podrške je pružiti potporu organizacijama civilnoga društva koje provode projekte za koje su odobrena sredstva Europske unije.
Potpora se odnosi na poboljšanje kvalitete izvedbe projekata, tj. na projektni menadžment u skladu s propisima i standardima EU.
Takva vrsta potpore provodi se za korisnike sufinancirane iz «grant» shema:
 
  • CARDS 2004 «Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora»,
  • CARDS 2004 «Potpora organizacijama civilnog društva aktivnim na području zaštite okoliša i održivog razvoja»,
  • CARDS 2003/2004 «Dobro upravljanje i poštivanje Zakona».
U cilju što uspješnije provedbe projekata tim tehničke podrške provodio je sljedeće aktivnosti:
  • treninge za provoditelje projekata (Početni trening za provoditelje projekata održan je u srpnju 2007., a održan je tijekom ožujka 2008.);
  • služba "pitanja i odgovori" (tijekom projekta bila je postavljena i posebna adresa elektronske pošte),
  • posjete organizacijama u svrhu pružanja tehničke podrške pri provedbi i izvještavanju;
  • konstantnu službu za odgovaranje na pitanja upućena elektroničkom poštom, a koja se tiču provedbe projekata;
  • promociju rezultata projekata iz CARDS 2004 «grant» sheme
Radionice za provoditelje projekata (srpanj 2007. i ožujak 2008.)
Za vrijeme trajanja projekta tehničke pomoći organizirane su ukupno dvije radionice od kojih je prva imala za cilj predstavljanje ugovorenih projekata u okviru dviju shema CARDS 2004 te su organizacije imale priliku predstaviti javnosti što dodijeljenim sredstvima žele postići u svojim sredinama. Također su bili informirani o zahtjevima vezanim uz upravljanje projektima i izvještavanje.
Sljedeća radionica pripremljena je na bazi iskustava s terenskih posjeta organizacijama korisnicama i izazova s kojima su se susretali tijekom provedbe projekata te je bila koncipirana dvojako: međusobna razmjena iskustava i upute za cijeli proces projektnog ciklusa, te posebno za završno izvještavanje.
Detaljan izvještaj o sadržaju radionice i odgovorima na pitanja možete preuzeti ovdje.
Evaluacija je pokazala da ovakav interaktivni pristup pri razmjeni iskustava doprinosi unaprjeđenju međusobne komunikacije i kvalitete provedbe projekata. Procjenu kvalitete radionice od sudionika možete pogledati ovdje.

Terenske posjete
U sklopu redovitih aktivnosti praćenja provedbe projekata EU za sektor civilnog društva, Ured za udruge dužan je obavljati terenske posjete s ciljem što uspješnije provedbe projekata financiranih kroz pretpristupne programe. U suradnji s korisnicima dogovara se termin posjeta i dostavlja im se program prema kojem se provodi nadzor projektnih aktivnosti. Osim toga,  jedan od bitnih segmenata terenskih posjeta je tehnička podrška na licu mjesta. Stoga se korisnicima potpora savjetuje da prije posjeta pripreme sva pitanja i izlože sve probleme s kojima se susreću tijekom provedbe. 
Za vrijeme trajanja CARDS 2004 projekta tehničke pomoći provedena su dva kruga terenskih posjeta i to tijekom prve godine provedbe i nakon zaprimanja među izvještaja (Interim report).

PRAG - Practical Guide to Contract Procedures for EC External Actions and General Anexes.
Važno je napomenuti da je PRAG živi dokument i da je najbolje redovno se informirati o najnovijim izmjenama. Postojeće procedure se neprestano usklađuju s PRAG-om pa svakog korisnika upozoravamo da uvijek bude informiran.

Upute za provoditelje projekata

Upute i savjeti za provoditelje projekata

Smjernice za vidljivost EU projekata - The communication and visibility manual for European Union external action - umjesto EU visibility guidelines for External Actions iz 2005

Rječnik

PRAG