Upravljanje nepravilnostima

Kao zemlja korisnica pretpristupnih programa pomoći EU i sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova, Republika Hrvatska je, sukladno međunarodno preuzetim obvezama, u pretpristupnom razdoblju dužna osigurati zakonodavni okvir za zaštitu financijskih interesa EU te uspostaviti učinkovit i djelotvoran sustav upravljanja nepravilnostima i prijevarama vezano uz korištenje sredstava pomoći EU. U tu je svrhu Republika Hrvatska uspostavila AFCOS sustav – sustav kroz koji se obavlja koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije, kao i neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF). AFCOS sustav sastoji se od:

A) Sustava izvještavanja o nepravilnostima – tijela koja upravljaju pretpristupnim programima pomoći EU-a te ih koriste i izvještavaju o nepravilnostima
B) AFCOS mreže – mreže tijela koja se bave suzbijanjem prijevara, korupcije i bilo kakvog drugog oblika nepravilnosti u sustavu
C) Ministarstva financija – Samostalni odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, unutar sustava ima koordinativnu ulogu i predstavlja kontakt-točku OLAF-u.
 
Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih moraju se prijaviti, bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i/ili prijevare te bez obzira jesu li iste počinjene namjerno ili iz nehaja. Ukoliko imate saznanja o bilo kakvim nepravilnostima i/ili prijevarama počinjenima u projektima za čije je praćenje nadležan Ured za udruge, svoje sumnje možete prijaviti na e-mail adresu: nepravilnosti@udruge.vlada.hr.
 
Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se prijaviti i na e-mail adresu: nepravilnosti.eu@mfin.hr, kojom upravlja Samostalni odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske, kao i na e-mail adresu Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF- European Anti-Fraud Office):  olaf-courrier@ec.europa.eu ili na broj telefaxa: +32-2-2960853.
 
 
 
Nacionalna strategija suzbijanja prijevara