Smjernice za procjenitelje

Smjernice su izrađene u okviru IPA projekta “Provođenje procjene projektnih prijedloga u sklopu IPA 2011 natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za civilno društvo temeljem ujednačenih kriterija za procjenu”.

Smjernice su podijeljene u dva dijela. U prvome dijelu detaljno su opisani koraci u procesu procjene projektnih prijedloga, a oni obuhvaćaju administrativnu provjeru, procjenu projektnih prijedloga i provjeru prihvatljivosti te u konačnici i odluku o financiranju određenih podnesenih prijedloga. 

Drugi dio publikacije sadrži evaluacijske obrasce koje se koriste za procjenu projektnih sažetaka i potpunih projektnih prijedloga u podnesenih u okviru IPA Programa te Europskog socijalnog fonda. Osim navedenih, priloženi su i evaluacijski obrasci koji služe za procjenu projektnih prijedloga podnesenih u sklopu Europskog socijalnog fonda.

U svim obrascima naglasak je stavljen na izradu dodatnih kriterija koji imaju za cilj olakšati procjeniteljima dodjelu bodova s obzirom na postavljena evaluacijska pitanja. Koristeći ovakvu metodu, nastoji se osigurati ujednačeni pristup u evaluaciji projektnih prijedloga među tijelima javne uprave zaduženima za izradu i objavu natječaja za dostavu projektnih prijedloga financiranih iz Europskog socijalnog fonda.

Brošuru Procjena projektnih prijedloga dostavljenih u okviru EU natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava možete preuzeti ovdje.

Dokumenti