CARDS 2003/2004

CARDS 2003/2004 – Grant Scheme «Good Governance and Rule of Law»

Iznos sredstava:
1.200.000,00 EUR
Natječaj objavljen: 20. lipnja 2005.
Trajanje projekta: u rasponu od 18 do 24 mjeseca
Za natječaj su spojena sredstva iz komponente "Promocija demokracije i ljudska prava" CARDS 2003 i "Ljudska prava" CARDS 2004.
Nakon procesa programiranja, ugovore za sufinanciranje potpisalo je šest udruga. Svi projekti su u procesu izvedbe, a Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske prati uspješnost implementacije putem uspostavljenog procesa monitoriranja, terenskih posjeta i redovnog izvješćivanja korisnika sredstava zaprimajući kvartalne, polugodišnje i završne izvještaje. Korisnicima je osigurana tehnička pomoć iz sredstava CARDS 2004 koja im stoji na raspolaganju za sva brojna pitanja i pomoć pri provedbi projekata. Tehničku pomoć pružaju im također i članovi Jedinice za provedbu projekata Ureda za udruge pri terenskim posjetima.

Pregled korisnika sredstava:

CESI Unaprjeđenje pravnog okvira za postizanje rodne jednakosti (Enhancement of the Gender Equality Legal Framework).
Cilj projekta je podizanje svijesti javnosti o neravnopravnom položaju žena te omogućavanje i stvaranje uvjeta za ostvarenje de facto ravnopravnosti spolova kroz učinkovitu primjenu pravnog okvira. Poseban naglasak je na osnaživanju žena u procesima donošenja odluka te na tržištu rada.
Više: www.cesi.hr

GONG - Promoviranje principa dobrog upravljanja i sudjelovanja građanstva u procesima donošenja odluka u Republici Hrvatskoj (Promotion of the principles of good governance and increased citizens’ participation in the decision making process in the Republic of Croatia)
Cilj projekta je promocija sudioničke demokracije, pogotovo na lokalnom nivou. U tu svrhu provoditi će se edukativne aktivnosti i procesi javnog zagovaranja te poticanje komunikacije lokalnih vlasti i različitih grupa građana.
Više: www.gong.hr

Zelena akcijaDobro upravljanje i vladavina zakona u hrvatskoj politici zaštite okoliša (Good Governance and the Rule of Law in Croatian Environmental Policy)
Cilj projekta je usmjeren na edukacije o okolišnoj politici i legislativnim okvirima za njeno provođenje za odvjetnike i organizacije civilnog društva kako bi oni utjecali na okolišnu politiku ali i osnažili građanstvo na sudjelovanje u donošenju odluka putem zagovaranja i besplatne pravne pomoći.
Više: www.zelena-akcija.hr

Partnerstvo za društveni razvojDoprinos organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije (Civic Society Anti-Corruption Response)
Projekt ima za cilj omogućiti stvarnu društvenu promjenu kroz civilnu aktivnost koja je usmjerena na izgradnju kapaciteta civilnog društva u RH kao i na zaštitu ljudskih i građanskih prava te potporu aktivnostima koje teže socijalnim promjenama na nivou politika i zakonodavstva, a tiču se donošenja odluka.
Više: www.psd.hr

Centar za mir, nenasilje i ljudska pravaPutovima do prava i pravde (Paths towards Law and Justice)
Cilj projekta je doprinijeti boljem pristupu pravu i pravdi te ostvarenju građanskih i ljudskih prava ranjivih skupina stanovništva. Jedna od aktivnosti je pružanje besplatne pravne pomoći i praćenje primjene zakona od nadležnih institucija.
Više: www.centar-za-mir.hr

Mental Disability Advocacy Centre, Budapest: Doprinos civilnog društva unaprjeđenju ljudskih prava za osobe s mentalnim problemima (Bridging the Gap: Civil Society Promoting Access to Justice for People with Mental Disabilities in Croatia)
Cilj projekta je nadgledanje ljudskih prava osoba s mentalnim problemima u RH i postavljanje mehanizama za ostvarivanje njihovih prava putem besplatne pravne pomoći, informacija, edukacija i nadgledanja i analize legislative.
Više: www. mdac.info