Informacija o drugom roku za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Poziva "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije"

Slika /slike/Odrzivi razvoj.jpg

Ured za udruge objavljuje kako će za navedeni Poziv, u okviru 1. grupe za dodjelu sredstava, biti drugog roka za prijavu koji je 10. prosinca 2018.

Uvjetima Poziva propisano je kako će biti drugog roka za prijavu u slučaju da predviđena financijska sredstva nisu iskorištena u prethodnom roku za dostavu što je slučaj za 1. grupu za financiranje. Temeljem provedene administrativne provjere, utvrđeno je da će postojati neiskorištena sredstva unutar prve grupe za financiranje pri čemu se očekuje da će sredstva biti dostatna za financiranje 10 - 15 projekata. Konačan iznos preostalih sredstava bit će poznat po završetku postupka dodjele u okviru 1. roka o čemu ćemo vijest objaviti na mrežnim stranicama Ureda za udruge.
 
Najniža vrijednost potpore unutar 1. grupe aktivnosti, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 140.000,00,00 kuna. Najviša vrijednost potpore unutar 1. grupe, odnosno najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kuna.
 
Za prvu grupu za dodjelu sredstava, udruga prijavitelj treba zadovoljiti dodatne uvjete: da do sada nije provodila projekt financiran iz EU sredstava kao nositelj projekta i nema godišnji prihod veći od 500.000,00 kuna.
 
Ostale uvjete Poziva i natječajnu dokumentaciju pronađite ovdje.

Na istoj poveznici nalaze se i odgovori na pitanja pristigla u okviru prvog roka za prijavu. Prezentacija o uvjetima Poziva je ovdjeVideo snimke radionice održane za prvi rok za prijavu dostupna je na You Tube kanalu Ureda za udruge.

Ured za udruge održat će dodatnu radionicu za potencijalne prijavitelje početkom studenoga 2018. godine.
 
Pitanja o uvjetima Poziva moguće je postavljati slanjem upita na svicarski.program@udruge.vlada.hr  

Pisane vijesti