Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije"

Slika /slike/Odrzivi razvoj.jpg

Ured za udruge objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" je promicati doprinos organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokalne zajednice.

Specifični ciljevi Poziva su:
  • povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija djece i mladih u području održivog razvoja;
  • osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.

Za financiranje projekata u sklopu ovog natječaja raspoloživ je iznos od 31.500.000,00 kuna.
 
Kako bi se osigurala mogućnost prijave na natječaj prijaviteljima s ostvarenim manjim godišnjim proračunima te bez iskustva provedbe većih projekata, poglavito onih financiranih sredstvima Europske unije, osigurana je podjela proračuna Poziva u 2 financijske omotnice.
 
Ukupna alokacija Poziva
31.500.000,00 kuna
Grupa 1. 10.000.000 kuna
Grupa 2. 21.500.000 kuna
  IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Najniža vrijednost Najviša vrijednost
Grupa 1. 140.000,00 kuna 500.000,00 kuna
Grupa 2. 500.000,00 kuna 1.300.000,00 kuna

U slučaju prijave projekta na prvu grupu za dodjelu sredstava, udruga prijavitelj treba zadovoljiti dodatne uvjete: da do sada nije provodila projekt financiran iz EU sredstava kao nositelj projekta i nema godišnji prihod veći od 500.000,00 kuna. Osim općih uvjeta propisanih u tablici 1. poglavlja 2.1.1., ne postoje dodatni uvjeti koji su propisani za prijavitelja za prijavu projekta u okviru druge grupe za dodjelu sredstava.
 
Projekti se mogu financirati u iznosu od najviše 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su potencijalni prijavitelji i partneri dužni osigurati sufinanciranje preostalih 10% iz vlastitih sredstva.

Prvi rok za podnošenje projektnih projedloga je 10. rujna 2018.
Ukoliko preostane financijskih sredstava, prijavitelji će moći svoje projektne prijedloge podnositi unutar sljedeća dva roka: 10. prosinca 2018. i 11. ožujka 2019.

Ured za udruge 18. srpnja 2018. je objavio Izmjene natječajne dokumentacije, a popis navedenih izmjena može se pronaći ovdje.

Ured za udruge održat će informativne radionice za potencijalne prijavitelje, a informacije o vremenu i mjestu održavanja bit će objavljenje na mrežnim stranicama Ureda.

Natječajna dokumentacija (koja uključuje i izmijenjene dokumente, izmjene su označene crvenom bojom teksta):

Upute za prijavitelje
Obrazac opisa projekta
Obrazac proračuna projekta
Izjava prijavitelja o istinitosti podataka i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava  
Izjava partnera o istinitosti podataka i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu

Naknadna dostava:
Izjava prijavitelja o izbjegavanju dvostrukog financiranja
Izjava partnera o izbjegavanju dvostrukog financiranja


Ogledni obrasci:
Posebni uvjeti ugovora o financiranju
Obrazac financijskog izvještaja 
Obrazac šestomjesečnog izvještaja
Obrazac zahtjeva za nadoknadom sredstava
Obrazac završnog izvještaja
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici ZOJN

VAŽNO!  Dana 5. travnja 2019. godine objavljen je ispravljeni obrazac zahtjeva za nadoknadom sredstava zbog nadopune podataka.

VAŽNO! Objavljen je ispravljeni obrazac opisa projekta zbog pogreške u pitanju 5. Naime, u 2. grupi za dodjelu sredstava moguće je zatražiti od 500.000,00 do 1.300.000,00 kuna. Napominjemo da prijavitelji koji su već ispunili prethodni obrazac opisa projekta nisu dužni ispunjavati novi ukoliko je zatraženi iznos unutar navedenih iznosa.

Odgovori na pitanja pristigla putem e-pošte do 16. srpnja 2018.

Odgovori na pitanja pristigla putem e-pošte do 22. kolovoza 2018.

Odgovori na pitanja pristigla putem e-pošte do 3. rujna 2018.


Ured za udruge održao je prve informativne radionice za Pozive objavljene u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u utorak, 10. srpnja 2018., u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Na radionicama su pojašnjeni svrha i uvjeti prijava na Pozive te proces prijave.

Prezentacija Poziva "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije" dostupna je ovdjeVideo snimke radionica dostupne su na You Tube kanalu Ureda za udruge .

Dana 23. siječnja 2019. Ured za udruge objavio je vijest o zatvaranju Poziva.


 

Pisane vijesti | Švicarsko-hrvatski program suradnje