Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije"

Slika /slike/Odrzivi razvoj.jpg

Ured za udruge objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" je promicati doprinos organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokalne zajednice.

Specifični ciljevi Poziva su:
  • povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija djece i mladih u području održivog razvoja;
  • osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.

Za financiranje projekata u sklopu ovog natječaja raspoloživ je iznos od 31.500.000,00 kuna.
 
Kako bi se osigurala mogućnost prijave na natječaj prijaviteljima s ostvarenim manjim godišnjim proračunima te bez iskustva provedbe većih projekata, poglavito onih financiranih sredstvima Europske unije, osigurana je podjela proračuna Poziva u 2 financijske omotnice.
 
Ukupna alokacija Poziva
31.500.000,00 kuna
Grupa 1. 10.000.000 kuna
Grupa 2. 21.500.000 kuna
  IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Najniža vrijednost Najviša vrijednost
Grupa 1. 140.000,00 kuna 500.000,00 kuna
Grupa 2. 500.000,00 kuna 1.300.000,00 kuna

U slučaju prijave projekta na prvu grupu za dodjelu sredstava, udruga prijavitelj treba zadovoljiti dodatne uvjete: da do sada nije provodila projekt financiran iz EU sredstava kao nositelj projekta i nema godišnji prihod veći od 500.000,00 kuna. Osim općih uvjeta propisanih u tablici 1. poglavlja 2.1.1., ne postoje dodatni uvjeti koji su propisani za prijavitelja za prijavu projekta u okviru druge grupe za dodjelu sredstava.
 
Projekti se mogu financirati u iznosu od najviše 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su potencijalni prijavitelji i partneri dužni osigurati sufinanciranje preostalih 10% iz vlastitih sredstva.

Prvi rok za podnošenje projektnih projedloga je 10. rujna 2018.
Ukoliko preostane financijskih sredstava, prijavitelji će moći svoje projektne prijedloge podnositi unutar sljedeća dva roka: 10. prosinca 2019. i 11. ožujka 2019.

Ured za udruge održat će informativne radionice za potencijalne prijavitelje, a informacije o vremenu i mjestu održavanja bit će objavljenje na mrežnim stranicama Ureda.

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje
Obrazac opisa projekta
Obrazac proračuna projekta
Izjava prijavitelja o istinitosti podataka i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava
Izjava partnera o istinitosti podataka i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu

Naknadna dostava:
Izjava prijavitelja o izbjegavanju dvostrukog financiranja
Izjava partnera o izbjegavanju dvostrukog financiranja


Ogledni obrasci:
Posebni uvjeti ugovora o financiranju
Obrazac financijskog izvještaja 
Obrazac šestomjesečnog izvještaja
Obrazac zahtjeva za isplatom sredstava
Obrazac završnog izvještaja

Pisane vijesti