Usvojena Strategija Vlade za suradnju s civilnim društvom te Akcijski plan za provedbu Strategije za razdoblje 2018. – 2020.

Slika /slike/shutterstock_109545011_cr.jpg

Strategija te Akcijski plan usvojeni su na sjednici Vlade države korisnice održanoj 9. listopada 2018.

Priprema Akcijskog plana za razdoblje od 2018. do 2020. godine za provedbu Strategije provedena je u sklopu Twinning Light projekta: ‘Further institutionalisation of structured mechanism/s for cooperation between the government and civil society'.
Opći cilj projekta bio je poboljšati poticajno okruženje za razvoj civilnoga društva u zemlji korisnici, a proračun projekta bio je 250 000 EUR.
Partneri na projektu bili su: Vlada Republike Hrvatske - Ured za udruge (tijelo države članice odgovorno za provedbu), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (tijelo države članice koja je odgovorno za administrativno i financijsko upravljanje) Ministarstvo financija Republike Hrvatske (institucija države članice koja pruža svoje kratkoročne stručnjake), te Glavno tajništvo Vlade (glavna institucija zemlje korisnice) i Odjel za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija (ugovaratelj u državi korisnici).

Stručnjaci iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu projekta su, u suradnji s partnerima, izradili Nacrt Akcijskog plana kroz inkluzivni proces javnog savjetovanja. Nacrt Akcijskog plana je tijekom projekta predstavljen u Skoplju, Bitoli i Tetovu.

Strategija je dostupna ovdje.

Akcijski plan je dostupan ovdje.
 
Više o Twinning Light projektu: ‘Further institutionalisation of structured mechanism/s for cooperation between the government and civil society' možete pronaći ovdje.

Pisane vijesti | Twinning 2018.