Poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za članove i zamjene članova Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/shutterstock_109545011_cr.jpg

Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak u 12:00 sati, 19. srpnja 2021.*

Sukladno Odluci o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. (NN 10/2021), Ured za udruge pristupio je izradi novog strateškog dokumenta za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva strateški je dokument kojim se izražava politika Vlade Republike Hrvatske, odnosno ciljevi koji se žele ostvariti u području normativnog, financijskog i institucionalnog okruženja za razvoj civilnoga društva te potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i oblikovanja i provedbe EU i međunarodnih politika.

Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. nastavak je sustavnog i strateškog pristupa stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva koji se, između ostalog, temelji na Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011. te Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine.

Radna skupina sastojat će se od predstavnika tijela javne vlasti, akademske zajednice i predstavnika organizacija civilnoga društva, te će imati zadatak predložiti ciljeve i mjere Nacionalnog plana te aktivnosti Plana provedbe kojim će se detaljnije razraditi mjere u prvom trogodišnjem razdoblju.

U Radnu skupinu bit će imenovano:
Molimo zainteresirane organizacije civilnoga društva da zaključno do podne (12:00h) 19. srpnja 2021. putem obrasca dostave prijedloge kandidata za članove i zamjene članova Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.
O pristiglim kandidaturama glasat će članovi Savjeta za razvoj civilnoga društva te će sukladno rezultatima glasanja predstavnici organizacija civilnoga društva biti imenovani u Radnu skupinu.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

* Rok je izmijenjen; izvorno je bio naznačen rok za dostavu kandidatura 1. srpanj 2021. odnosno 8. srpnja 2021. odnosno 15. srpnja 2021. 
Sukladno provedenom glasanju članova Savjeta za razvoj civilnoga društva o predloženim kandidatima, za članove su izabrani:
1) DEMOKRATIZACIJA, VLADAVINA PRAVA, TE RAZVOJ OBRAZOVANJA
Član: Duje Prkut (Politiscope, Zagreb)

Zamjenik člana: Mario Bajkuša (Forum za slobodu odgoja, Zagreb)
2) DJELOVANJE MLADIH
Član: Martin Mrša (Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“, Šibenik)

Zamjenik člana: Matej Matić (Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“, Šibenik)
3) DJELOVANJE UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA

Nije bilo predloženih kandidata.
4) KULTURA
Članica: Maša Štrbac (ULUPUH- Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb)   

Zamjenica članice: Elizabeta Wagner (ULUPUH- Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb)
5) SKRB O DJECI
Članica: Snježana Krpes (Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske, Zagreb)

Zamjenica članice: Karolina Grgić (Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske, Zagreb)
6) SKRB O OSOBAMA S INVALIDITETOM
Članica: Mirjana Jakovčev (Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Zagreb)       

Zamjenik članice: Ozren Catela (Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Zagreb)
7) SOCIJALNA SKRB
Članica: Danijela Đurak (Udruga za kreativni socijalni rad, Zagreb)

Zamjenica članice: Maja Karamarko (Udruga za kreativni socijalni rad, Zagreb)
8) SPORT
Članica: Suzana Šop (Sportski savez grada Zagreba, Zagreb)     

Zamjenica članice: Matea Matošević Hačić (Sportski savez grada Zagreba, Zagreb)
9) TEHNIČKA KULTURA
Članica: Olivera Stanić (Centar tehničke kulture Rijeka (CTK Rijeka))

Zamjenica članice: Zagorka Prce Veseli (Centar tehničke kulture Rijeka (CTK Rijeka))
10) TURIZAM
Članica: Alma Harašić Bremec (Udruga šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija, Split)

Zamjenik članice: Željko Neven Bremec (Udruga šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija, Split)
11) ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA
Članica: Tihana Naglić (Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Rijeka)    

Zamjenica članice: Iva Davorija (Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Rijeka)
12) ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Članica: Petra Remeta (WWF Adria – Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti, Zagreb)           

Zamjenik članice: Ivan Buljan (WWF Adria – Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti, Zagreb)
13) ZAŠTITA ZDRAVLJA I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVLJENJA
Član: Damir Eljuga (Hrvatska liga protiv raka, Zagreb)

Zamjenica člana: Anita Galić (Hrvatska liga protiv raka, Zagreb)
14) ZAŠTITA POTROŠAČA

Nije bilo predloženih kandidata.
15) KULTURNO-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO
Članica: Matilda Marković (KUD „Sv. Juraj“ Draganići) 

Zamjenica članice: Draženka Jagatić (KUD „Sv. Juraj“ Draganići)
16)
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Član: Matej Bagarić (DVD Trnje, Zagreb)            

Zamjenik člana: Filip Klinac (DVD Trnje, Zagreb)
 

Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja