Doniranje hrane oslobođeno PDV-a

Slika /slike/Doniranje hrane.jpg

Od danas je doniranje hrane oslobođeno poreza na dodanu vrijednost (PDV), budući da stupaju na snagu izmjene Pravilnika o PDV-u. Doniranje hrane omogućeno je Zakonom o poljoprivredi donesenom 6. ožujka 2015., ali je za primjenu trebalo donijeti podzakonske akte, odnosno pravilnike. 
 

Ministarstvo poljoprivrede krajem listopada donijelo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (Narodne novine 119/2015), a u Narodnim novinama 130 od 30. studenoga 2015. Ministarstvo financija je objavilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koji stupa na snagu osam dana od objave, odnosno danas, 8. prosinca 2015.
 
Ministarstvo poljoprivrede je Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje propisalo uvjete, kriterije i načine doniranja hrane i hrane za životinje, uvjete koje mora ispunjavati posrednik i krajnji primatelj donacije te sadržaj i način vođenja Registra posrednika u doniranju hrane.
 
Izmjenama Pravilnika o PDV-u, pak, propisano je da će se poreznim obveznicima koji doniraju hranu u svrhu sprečavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša ili pomoći krajnjim primateljima, u skladu s Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje, takve donacije hrane priznati kao manjak na koji se neće obračunavati PDV, pod uvjetom da vrijednost tih donacija ne prelazi dva posto prihoda odnosno primitaka prethodne godine.
Doniranje hrane krajnjim primateljima obavlja se isključivo putem neprofitnih pravnih osoba koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, osim u slučaju elementarnih nepogoda.
 
Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje uz ostalo je propisano kako se hrana može donirati krajnjem primatelju – osobi u potrebi koja je socijalno ugrožena osoba i/ili pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama. Osoba u potrebi koja je socijalno ugrožena je korisnik prava u sustavu socijalne skrbi, korisnik novčanih naknada i socijalnih usluga, kao i osoba koja donatoru odnosno posredniku učini vjerojatnim da se nalazi u potrebi. Donirati se može samo hrana koja je sigurna, a ovaj Pravilnik omogućava i doniranje hrane koja je proizvedena odnosno pripremljena u objektima javne prehrane i gastro odjelima u trgovinama, ako ta hrana nije već bila poslužena krajnjem potrošaču. Nadalje, hrana koja je označena „upotrijebiti do“ datumom se mora donirati krajnjem primatelju isključivo prije isteka toga datuma.
U slučaju izravnog doniranja hrane, donator mora hranu koja je označena datumom minimalne trajnosti donirati krajnjem primatelju isključivo prije isteka toga datuma, a u slučaju doniranja preko posrednika mora je dati posredniku prije isteka datuma minimalne trajnosti. Posrednik može hranu ponuditi i dati krajnjem primatelju i nakon isteka datuma minimalne trajnosti, ali uz nekoliko uvjeta – da ga je obavijestio o isteku datuma minimalne trajnosti, da krajnji primatelj prihvaća doniranje takve hrane te da mu je posrednik dao smjernice za korištenje hrane sukladno vodičima dobre prakse Europske unije i nacionalnim vodičima.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje regulira i vođenje evidencija donatora i posrednika, uvjete koje moraju ispunjavati posrednici te propisuje da fizičke ili pravne osobe koja namjeravaju obavljati poslove posrednika moraju biti upisana u Registar posrednika u doniranju hrane koji vodi Ministarstvo poljoprivrede.

 

Pisane vijesti