Imenovanje predstavnika organizacija civilnoga društva u Radnu skupinu za izradu Nacionalne strategije za razvoj civilnoga društva

Slika /slike/planovi i strategije 1.jpg

Rok za isticanje kandidata za predstavnike organizacija civilnoga društva u Radnu skupinu je 22. srpnja 2016.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske sukladno svom djelokrugu i misiji osiguravanja poticajnog normativnog, institucionalnog i financijskog okvira za djelovanje udruga i podupiranje razvoja civilnoga društva kao nezaobilaznog partnera države u pripremi i provedbi javnih politika pokreće proces izrade nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2017. do 2021. godine.
 
Nacionalna strategija dokument je u kojemu se, na strateškoj razini, određuju ciljevi, mjere i aktivnosti koje Republika Hrvatska želi postići u narednom petogodišnjom razdoblju, kako bi se oblikovalo poticajno okruženje za razvoj i djelovanje organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i oblikovanja i provedbe politika Europske unije.
 
Sukladno tome, Ured za udruge pristupa osnivanju Radne skupine za izradu nacrta Nacionalne strategije za razdoblje  2017. – 2021. Radna skupina sastojat će se od predstavnika tijela državne uprave, akademske zajednice i predstavnika organizacija civilnoga društva, te će imati zadatak predložiti ciljeve, mjere i aktivnosti Nacionalne strategije za razdoblje 2017. - 2021. U sklopu Radne skupine formirat će se podskupine, u skladu s četiri prioritetna područja definirana u važećoj Strategiji i kroz javne rasprave o prioritetima nove Strategije održane u travnju 2016. godine.
 
Molimo zainteresirane organizacije civilnoga društva da zaključno do 22. srpnja 2016. putem obrasca dostave prijedloge kandidata za predstavnike Radne skupine za izradu Nacionalne strategije za razvoj civilnoga društva. Iz pristiglih prijedloga organizacija civilnoga društva Ured za udruge sastavit će Radnu skupinu.
 
Molimo da popunjeni obrazac s podacima o istaknutom kandidatu za predstavnika organizacije civilnoga društva dostavite Uredu za udruge na adresu elektronske pošte info@udruge.vlada.hr ili na adresu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Opatička 4, Zagreb.
 
Važeća Nacionalna strategija za razdoblje 2012. - 2016. usvojena na sjednici Vlade održanoj 12. srpnja 2012. godine dostupna je u elektroničkoj verziji na http://strategija.udruge.hr/.
 

Pisane vijesti