Informacija Ministarstva financija o potencijalnim ranjivostima neprofitnih organizacija i donatorske zajednice na financiranje terorizma

Slika /slike/financiranje.jpg

Republika Hrvatska provodi procjenu rizika sektora neprofitnih organizacija (NPO) s ciljem identifikacije vrste neprofitnih organizacija koje na temelju svojih aktivnosti mogu biti ranjive za zlouporabu od financiranja terorizma.

Sukladno definiciji Stručne skupine za financijsko djelovanje - FATF (eng. Financial Action Task Force), teroristi i terorističke organizacije iskorištavaju NPO sektor za prikupljanje i premještanje sredstava, pružanje logističke potpore, poticanje novačenja terorista ili na drugi način podržavaju terorističke organizacije i operacije. S obzirom na to da FATF, kao neprofitne organizacije koje su ranjive za financiranje terorizma, identificira one NPO koje se primarno bave prikupljanjem ili isplatom sredstava u svrhe kao što su dobrotvorne, vjerske, kulturne, obrazovne ili društvene, odnosno one koje provode druge vrste ''dobrih djela'', Republika Hrvatska provodi procjenu rizika s ciljem identifikacije takvih NPO u Republici Hrvatskoj, odnosno procjenjuje rizike od financiranja terorizma kojima su NPO izložene, s ciljem određivanja mjera za otklanjanje identificiranih rizika.

Više informacija mogu se pronaći ovdje.

Pisane vijesti