Javni poziv na glasovanje za kandidate za članove i kandidate za zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2020. – 2023.

Slika /slike/logo, vizuali i sl/Savjet za razvoj CD.jpg

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da glasuju za kandidate za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva u području u kojem djeluju.

Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva ((»Narodne novine«, br. 140/09, 42/12, 61/14, 62/17), a prema postupku provedenom sukladno Poslovniku Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz područja:
 
 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,
 • djelovanja mladih,
 • djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • kulture,
 • skrbi o djeci,
 • skrbi o osobama s invaliditetom,
 • socijalne skrbi,
 • sporta,
 • tehničke kulture,
 • zaštite i promicanja ljudskih prava,
 • zaštite okoliša i održivog razvoja,
 • zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja.
 • zaštite potrošača
 • turizma
 
Kako glasovati?
U nastavku se nalazi popis istaknutih kandidata za člana i zamjenika člana te glasački listić za svako područje djelovanja. Klikom na ime kandidata/kandidatkinje može se pristupiti njihovim životopisima i pismu/pismima motivacije za rad u Savjetu.
Glasovati može samo udruga koja je registrirana u Registru udruga Republike Hrvatske i koja je uskladila statut s Zakonom o udrugama (NN74/14) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem a da je to vidljivo u Registru udruga. Svaka udruga ima pravo glasovati za samo jedan predloženi par i to u jednom području djelovanja za koje je registrirana, što se dokazuje ispisom iz Registra udruga ili preslikom statuta (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), a područje djelovanja podložno je dodatnoj provjeri.
Glasački listić u području u kojem djeluje vaša udruga potrebno je isprintati i zaokružiti jedan redni broj ispred imena kandidata za člana i zamjenika člana.

Napominjemo: glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred istaknutog para (kandidat za člana / kandidat za zamjenika člana Savjeta) te ukoliko su popunjeni i ovjereni podaci na glasačkom listiću za udrugu koja glasuje.
Uz popunjeni glasački listić obvezno je dostaviti ispis iz Registra udruga i presliku statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), kao dokaz o području djelovanja organizacije.
Napominjemo da je u područjima u kojima je istaknut samo jedan par kandidata za člana/icu i zamjenika/icu Savjeta potrebno dostaviti najmanje jedan važeći glasački listić kako bi kandidatura bila potvrđena.

Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s prilogom pošaljete isključivo poštom zaključno s 25. veljače 2020. s naznakom ''GLASOVANJE ZA ČLANOVE SAVJETA – NE OTVARATI'' na adresu:

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10000 Zagreb
 
Nakon isteka roka za glasovanje, Ured za udruge će na svojim internetskim stranicama objaviti:
 • popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja i
 • popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
POPIS ISTAKNUTIH KANDIDATA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA  SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA IZ REDA UDRUGA ZA RAZDBOLJE 2020. – 2023.
(kandidati na listama poredani su abecednim redom prema prezimenu kandidata za člana Savjeta)
 
Područje djelovanja:
1.     Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Darija Krstić
Centar za poduzetništvo - za razvoj i promoviranje poduzetničkog ponašanja
Sunčica Oberman Peterka
Centar za poduzetništvo - za razvoj i promoviranje poduzetničkog ponašanja
Centar za poduzetništvo - za razvoj i promoviranje poduzetničkog ponašanja
2. Blaženka Sečkar
Gong
Marina Vojković
ODRAZ – Održivi razvoj zajednice
Gong
 
2.     Djelovanje mladih: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Anja Ančić
Klub mladih Split
Mihaela Lovrić
Klub mladih Split
Klub mladih Split
2. Sven Janovski
Mreža mladih Hrvatske
Goran Jelenić
PRONI - Centar za socijalno podučavanje
Mreža mladih Hrvatske
3.
 
Svjetlana Marijon
Udruga ZAMISLI
Bojan Marjanović
Hrvatsko debatno društvo
Udruga ZAMISLI
4. Darija Vlajnić
Društvo "Naša djeca" Našice
Branka Hajek
Društvo "Naša djeca" Našice
Društvo "Naša djeca" Našice
5. Luciano Žaja
Udruga mladih i studenata SplitMisli
Krešimir Ćurković
Udruga mladih i studenata SplitMisli
Udruga mladih i studenata SplitMisli
 
3.     Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Branko Gačak
Hrvatski časnički Zbor - Zajednica udruga
Mladen Lalić
Hrvatski časnički Zbor - Zajednica udruga
Hrvatski časnički Zbor - Zajednica udruga
2. Dražen Hrženjak
Udruga veterana, vojnika i domoljuba
Zvonko Kovačić
Udruga veterana, vojnika i domoljuba
Gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zagreba
3. Josip Lucić
Udruga hrvatski ratni veterani Zagreba
Zvonko Sesar
Udruga hrvatski ratni veterani Zagreba
Udruga hrvatski ratni veterani Zagreba
4. Dražen Šantić
Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi
Ivan Krupec
Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi
Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi
 
4.     Kultura: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Zvjezdana Bubnjar
Udruga Kultura Nova
Magdalena Ivkić
udruga "GRAD"
Udruga Kultura Nova
2. Marko Silađi
Društvo za kulturu i umjetnost "Ivan Kukuljević Sakcinski"
Marija Pranjić Anušić
Društvo za kulturu i umjetnost "Ivan Kukuljević Sakcinski"
Društvo za kulturu i umjetnost "Ivan Kukuljević Sakcinski"
3. Domagoj Šavor
Savez udruga Klubtura
Miljenka Buljević
Savez udruga Klubtura
Savez udruga Klubtura
 
5.     Skrb o djeci: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Branka Mrzić Jagatić
Roditelji u akciji - Roda
Boris Vujnović
Savez izviđača Hrvatske
Roditelji u akciji - Roda
2. Snježana Krpes
Savez društava "Naša djeca" Hrvatske
Karolina Grgić
Savez društava "Naša djeca" Hrvatske
Savez društava "Naša djeca" Hrvatske
3. Sonja Ninić Ševo
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko - kninske županije "Kamenčići"
Ante Viduka
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko - kninske županije "Kamenčići"
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko - kninske županije "Kamenčići"
 
6.     Skrb o osobama s invaliditetom: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Marija Dugac
Srce - udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
Jelena Ferin
Srce - udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
Srce - udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
2. Nikola Tadić
Savez udruga za autizam Hrvatske
Kristina Peruničić
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH
 
7.     Socijalna skrb: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Štefica Karačić
Hrvatska udruga socijalnih radnika
Gordana Daniel
Hrvatska udruga socijalnih radnika
Hrvatska udruga socijalnih radnika
2. Gordana Ramač
Centar Link 2 EU
Dragana Kulić Ališić
Pro Mente Hrvatska
Centar Link 2 EU/ Pro Mente Hrvatska/ Socijalno uslužna zadruga Martinov plašt/  Dom nade - udruga za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama
3. Dejan Travica
Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe  Oaza
Hrvoje Silić
Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe  Oaza
Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe  Oaza
4. Helena Melovnik Zrinjski
TRISOMIJA 21
Siniša Bosanac
Građanska inicijativa "Pomozimo djeci s invaliditetom"
TRISOMIJA 21
 
8.     Sport: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Krunoslav Čovo
Motociklistički klub "Kvarner"
Ivo Broznić
Motociklistički klub "Kvarner"
Motociklistički klub "Kvarner"
2. Suzana Šop
Sportski savez Grada Zagreba
Marijo Možnik
Sportski savez Grada Zagreba
Sportski savez Grada Zagreba
 
9.     Tehnička kultura: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Hrvoje Nekić
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Željko Krnjajić
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Hrvatska zajednica tehničke kulture
2. Olivera Stanić
Centar tehničke kulture Rijeka
Zagorka Prce Veseli
Centar tehničke kulture Rijeka
Centar tehničke kulture Rijeka
3. Andreja Štancl
Otvorena računalna radionica "Svi smo protiv"
Mladen Plazibat
Otvorena računalna radionica "Svi smo protiv"
Otvorena računalna radionica "Svi smo protiv"
 
10.   Zaštita i promicanje ljudskih prava: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Ivan Novosel
Kuća ljudskih prava Zagreb
Sara Lalić
Centar za mirovne studije
Kuća ljudskih prava Zagreb
 
11.   Zaštita okoliša i održivi razvoj: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Đurđa Adlešič
Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže
Katica Mesić
Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže
Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže
2. Krešimir Čanić
"MEHATRONIK"
Marija Pilčik
"MEHATRONIK"
"MEHATRONIK"
3. Zelena akcija Iris Beneš
Brodsko ekološko društvo – BED
Zelena akcija
4. Zoran Rajn
Centar za društvene inovacije i održivi razvoj -CEDIOR
Hrvoje Maras
Centar za društvene inovacije i održivi razvoj -CEDIOR
Centar za društvene inovacije i održivi razvoj -CEDIOR
5. Dubravko Šopar
Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress"
Tanja Herceg
Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress"
Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress"
 
12.   Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Katarina Radat
Društvo za socijalnu podršku
Iva Jovović
Udruga za unaprjeđenje kvalitete življenja LET
Društvo za socijalnu podršku
2. Danko Relić
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
 
Ino Kermc
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
3. Nikola Serdarević
Udruga Terra
Ilijana Grgić
Udruga Terra
Udruga Terra
4. Biserka Stojić
Zaklada Sandra Stojić, Kutina
Suzana Fehlen
Zaklada Sandra Stojić, Kutina
Zaklada Sandra Stojić, Kutina
 
13.   Zaštita potrošača: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Sanja Keretić
Udruga za zaštitu prava potrošača „Varaždinski potrošač“
Tanja Popović Filipović
Centar za informiranje i zaštitu potrošača
Razvojna organizacija zaštite potrošača (ROZP)
3. Nela Kovačević
Udruga za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač"
Zlatko Polišanski
Udruga za zaštitu potrošača "Međimurski potrošač"
Udruga za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač"
 
14.   Turizam: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Mihaela Turniški
Udruga hrvatskih putničkih agencija
Ivana Rušin Gligorić
Udruga hrvatskih putničkih agencija
Udruga hrvatskih putničkih agencija
 
 
 

Pisane vijesti