Javni poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

Slika /slike/IPA/IPA IV novo.jpg

Rok za isticanje kandidata je ponedjeljak 17. veljače 2020.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. siječnja 2020. donijela je Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.
 
Zadaća Povjerenstva  je koordinacija aktivnosti ministarstava i drugih subjekata uključenih u program suzbijanja zlouporabe droga, od prevencije do resocijalizacije kao i usvajanje godišnjih programa nadležnih ministarstava i državnih upravnih organizacija. Povjerenstvo donosi opće i posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe droga koja će provoditi ministarstva.
 
Stupanjem na snagu navedene Odluke rješenjem Vlade biti će razriješeni dosadašnji članovi Povjerenstva, među ostalim i predstavnik organizacije civilnoga društva koja djeluje na području suzbijanja zlouporabe droga imenovan na prijedlog Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Sukladno navedenom potrebno je potvrditi postojećeg predstavnika organizacija civilnoga društva (Ivana Buterin Gluić, članica udruge Comunita Mondo Nuovo) ili predložiti novog predstavnika organizacije civilnoga društva koja djeluje na području suzbijanja zlouporabe droga.
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva koje djeluju na području suzbijanja zlouporabe droga da do 17. veljače putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

Obrazac za prijavu kandidata

Pisane vijesti