Javni poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva u radna i savjetodavna tijela

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Rok za isticanje kandidata za predstavnike organizacija civilnoga društva u navedena radna i savjetodavna tijela je utorak 14. ožujka.


1) Temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te odlukom Vlade Republike Hrvatske od 1. prosinca 2016., osnovano je Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, radi sustavnog praćenja pojava, razmatranja pitanja i obavljanja drugih poslova u svezi s primjenom Zakona o suzbijanju zlouporabe droga  i provedbe Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe drogama. 

Povjerenstvo ima predsjednika i trinaest članova. Predsjednik Povjerenstva je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske kojeg odredi Vlada, dok su članovi predstavnici ministarstava i predstavnik organizacija civilnoga društva.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva koje djeluju na području suzbijanja zlouporabe droga da do 14. ožujka putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske


2) Člankom 29. Etičkog kodeksa državnih službenika („Narodne novine“ broj 40/11 i 13/12) propisano je da Vlada Republike Hrvatske odlukom imenuje članove Etičkog povjerenstva na vrijeme od 4 godine i to tri iz reda državnih službenika, dva iz reda sindikata, te jednog člana iz reda udruga. Budući da je dosadašnjoj predstavnici udruga u Etičkom povjerenstvu s danom 12. prosinca 2016. istekao manadat potrebno je imenovati novog predstavnika udruga u Etičkom povjerenstvu

Molimo sve zainteresirane  da do 14. ožujka putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana Etičkog povjerenstva.


3. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osnovalo je 2014. Odbor za praćenje Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.'' u čijem radu sudjeluje i 12 članova i njihovih zamjenika, predstavnika organizacija civilnoga društva, prema područjima djelovanja.
Budući da je članu i zamjeniku člana, predstavnicima organizacija civilnoga društva iz područja kulture prestao mandat u Odboru za praćenje, potrebno je izbrati nove predstavnike.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva koje djeluju na području kulture da do 14. ožujka putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana i zamjenika člana  Odbora za praćenje Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.''


Prijedlozi se dostavljaju članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga iz navedenih područja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje. 

 

Pisane vijesti