Javni poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Povjerenstva za ovisnosti i ponašajne ovisnosti Vlade Republike Hrvatske

Slika /pics/dovu/p1.png

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. siječnja 2024. donijela je Odluku o osnivanju Povjerenstva za ovisnosti i ponašajne ovisnosti.
Zadaća Povjerenstva je koordinacija aktivnosti ministarstava i drugih subjekata uključenih u program suzbijanja zlouporabe droga i ostalih ovisnosti i ponašajnih ovisnosti od prevencije do resocijalizacije kao i usvajanje godišnjih programa nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave. Povjerenstvo donosi opće i posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe droga i ostalih ovisnosti i ponašajnih ovisnosti koja će provoditi ministarstva.
 
Sukladno navedenom potrebno je predložiti predstavnika organizacije civilnoga društva koja djeluje na području suzbijanja zlouporabe droga i ostalih ovisnosti kao i ponašajnih ovisnosti.
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva koje djeluju na području suzbijanja zlouporabe droga i ostalih ovisnosti kao i ponašajnih ovisnosti  da zaključno do 26. veljače putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana Povjerenstva za ovisnosti i ponašajne ovisnosti Vlade Republike Hrvatske
 
Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.
 
Odluka o osnivanju Povjerenstva za za ovisnosti i ponašajne ovisnosti
 
Obrazac za prijavu kandidata

Sukladno provedenom glasanju članova Savjeta za razvoj civilnoga društva o predloženim kandidatima, za predstavnicu organizacija civilnoga društva predložena je:
Gordana Cavicchi (Zajednica Pape Ivana XXIII)
 

Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja