Javni poziv za predlaganje predstavnika udruga za članove Nacionalne kontaktne točke za odgovorno poslovno ponašanje

Slika /dokumenti/arhiv/Novi direktorij/Savjet/shake.jpg


Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 10. travnja 2024. donijela je Odluku o osnivanju Nacionalne kontaktne točke za odgovorno poslovno ponašanje sukladno Smjernicama za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)


Zadaća Nacionalne kontaktne točke promicanje svijesti o Smjernicama i za njihovu primjenu, za doprinos rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u konkretnim slučajevima te u koordinaciji s nadležnim tijelima i po potrebi, za pružanje podrške razvijanju, provedbi i poticanju usklađenosti nacionalnih politika i mjera s ciljem promicanja odgovornog poslovnog ponašanja.

Sukladno navedenom potrebno je predložiti po jednog predstavnika iz tri područja:

- udruge koja se bavi zaštitom ljudskih prava
- udruge koja se bavi zaštitom okoliša
- udruge koja se bavi zaštitom potrošača
 
Molimo sve zainteresirane udruge koje djeluju na navedenim područjima da zaključno sa 16. svibnja (rok je produžen do zaključno 23. svibnja) putem obrasca,uz napomenu za koje se područje javljaju,dostave prijedloge kandidata za člana Nacionalne kontaktne točke za odgovorno poslovno ponašanje.
Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.
 
Odluka o osnivanju Nacionalne kontaktne točke za odgovorno poslovno ponašanje
Obrazac za prijavu kandidata

Sukladno provedenom glasovanju članova Savjeta za razvoj civilnoga društva o predloženim kandidatima, za predstavnike udruga, po područjima, predloženi su:
za zaštitu ljudskih prava: Marica Mirić (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske)
za zaštitu okoliša: Sofija Babić (WWF Adria)
za zaštitu potrošača: Tanja Popović Filipović (Centar za edukaciju i informiranje potrošača)
 

Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja