Obavijest o mjerama potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/financijski (3).jpg

Sukladno informaciji dobivenoj od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, udruge mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove koje obavljaju kao gospodarsku djelatnost prema dvojnom računovodstvu.

Vezano za trenutno dostupne mjere podrške organizacijama civilnoga društva, odnosno neprofitnih organizacija u uvjetima pandemije i njezinih očekivanih učinaka na društvo i gospodarstvo, tj. mjere potpora za očuvanje radnih mjesta, upućujemo organizacije civilnoga društva na Mjere aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Temeljem informacija dobivenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, vezano za Mjeru potpore očuvanja radnih mjesta, ove potpore su dostupne poslodavcima koji su u prihvatljivom sektoru.

„Poslodavci iz sektora:
  • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
  • prijevoza i skladištenja
  • poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
  • radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
  • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
  • i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.
 
Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.“

Naime, prema Mjerama aktivne politike zapošljavanja:

„Poslodavcem u smislu dodjele potpore za zapošljavanje/usavršavanje smatra se, sukladno članku 1. Priloga 1. Uredbe Europske komisije (EK) br. 651/2014, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084,  poduzeće, odnosno svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću bez obzira na njegov pravni oblik, odnosno svaka pravna i fizička osoba koja obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga bez obzira na njezin oblik i namjenu (čl. 2., Zakon o državnim potporama NN 47/14, 69/17). Pod definicijom poslodavca u smislu dodjele potpora za zapošljavanje/usavršavanje se podrazumijevaju i neprofitne organizacije koje se bave gospodarskom djelatnošću, odnosno koje mogu kroz računovodstveno razdvajanje dokazati da uz negospodarske aktivnosti obavljaju i gospodarske. Potpora se u tom slučaju dodjeljuje za zapošljavanje osoba iz definiranih ciljanih skupina samo za obavljanje poslova radnih mjesta unutar gospodarskih aktivnosti poslodavca.“
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje svoje aktivnosti je usmjerio na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, kako bi se radnicima osigurala radna mjesta, odnosno ostanak u zaposlenosti uvođenjem mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19), a On – line predaja zahtjeva moguća je od 23. ožujka 2020. godine.
 
Predaja zahtjeva (COVID – 19)

Više informacija može se saznati na poveznici https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta/  te putem info centra HZZ-a na broju 01/6444-000.

Pisane vijesti