ONLINE DOGAĐANJE – Sinergija programa Unije na Danima europske baštine

Slika /slike/CERV/DKE - Kultura 2023.jpg

Događanje se održava u suradnji s Ministarstvom kulture i medija i Agencijom za mobilnost i programe EU.

Europska kulturna baština bogat je i raznolik mozaik kulturnih i kreativnih izričaja, nasljeđe prethodnih generacija Europljana i naslijeđe onima koji tek dolaze. Ona objedinjuje prirodna, izgrađena i arheološka nalazišta, muzeje, spomenike, umjetnička djela, povijesne gradove, književna, glazbena i audiovizualna djela te znanje, praksu i tradiciju europskih građana. Iako, primarnu odgovornost u području kulturne baštine imaju države članice, regionalne i lokalne vlasti, Europska unija se zalaže za njeno očuvanje kroz niz relevantnih politika i programa koji su osmišljeni upravo s tim ciljem. U višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. do 2027. godine, kulturna baština stavljena je u fokus, te se sve više programa Unije uključuje u podršku i jačanje kapaciteta sektora kako bi se što više prilagodio novim kreativnim procesima, poslovnim modelima, razvoju tržišta te u konačnici prihvatio digitalnu i zelenu tranziciju.

Online događanje pod nazivom Kako EU podupire kulturnu baštinu kroz programe Unije? ima cilj informirati i pobliže upoznati dionike kulturnog, kreativnog i civilnog sektora s mogućnostima financiranja kulturne baštine u programima Unije: OBZOR EUROPA | KREATIVNA EUROPA | CERV | ERASMUS+. Tim povodom bit će predstavljene osnovne informacije o svakom programu, a sa sudionicima će biti podijeljene informacije o trenutno dostupnim i najavljenim natječajima na koje se hrvatski korisnici mogu prijaviti.

Programi Unije koji će predstaviti mogućnosti financiranja sektora kulturne baštine su:

Program Kreativna Europa – potprogram Kultura u ovom programskom razdoblju kulturnu baštinu tretira kao sektorski prioritet s ciljem jačanja poduzetničkih i profesionalnih razvojnih kapaciteta umjetnika, stručnjaka i sektora, kroz najistaknutiji poziv za Europske projekte suradnje. Potprogram Kultura pruža podršku i kroz promicanje izvrsnosti i kreativnosti u obliku suradnji, inicijativa i nagrada EU.

Program Obzor Europa je Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Obzor Europa jedan je od ključnih instrumenata Unije za jačanje Europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti. Očuvanje i unapređenje europskog kulturnog nasljeđa, te jačanje kulturnog i kreativnog sektora, predstavljaju jedan od glavnih prioriteta Unije unutar tematskog područja Klastera 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo u programskom stupu II. „Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost“. Ovaj klaster doprinosi rješavanju postojećih izazova s kojima se suočava kulturna baština, kao i europske kulturne i kreativne industrije. Poseban naglasak stavljen je na primjenu digitalnih tehnologija u procesima očuvanja i promocije kulturne baštine – naglašava se kombiniranje tradicionalnog zanatstva, vrhunske i digitalne tehnologije za očuvanje i restauraciju kulturnih dobara s inovativnim tehnikama u kulturnim i kreativnim industrijama, s ciljem poticanja i otvaranja radnih mjesta i rasta. U skladu s procesom digitalizacije baštine je i EU inicijativa za uspostavu digitalne infrastrukture Oblak za suradnju u području europske kulturne baštine u svrhu očuvanja europskog kulturnog blaga, a koja je potpomognuta kroz natječaje unutar Klastera 2. Cilj je Oblaka poticati suradnju i zajedničko stvaranje u kulturnom, kreativnom i tehnološkom sektoru.

Program CERV, novi je i najobuhvatniji program Unije koji kulturnu baštinu tretira kroz tematsko područje Uključenost i sudjelovanje građana usmjereno na obilježavanje ključnih događaja u modernoj europskoj povijesti, uključujući uzroke i posljedice autoritarnih i totalitarnih režima, te na podizanje svijesti među europskim građanima o njihovoj zajedničkoj povijesti, kulturi, kulturnoj baštini i vrijednostima, odnosno  važnosti međusobnog razumijevanja i tolerancije.

Program Erasmus+  najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport. Kroz prioritete programa Erasmus+ podupiru se projekti koji jačaju razumijevanje građana svih generacija o kulturnoj i povijesnoj baštini. Za ustanove u kulturi i druge organizacije aktivne u području obrazovanja odraslih program nudi mogućnosti sudjelovanja u projektima mobilnosti u svrhu učenja i partnerstvima za suradnju.

Online događanje Kako EU podupire kulturnu baštinu kroz programe Unije? održat će se u srijedu, 27. rujna 2023. godine s početkom u 10:30 sati, a u trajanju od 2h.

Za sudjelovanje obavezno je popuniti prijavu putem online obrasca najkasnije do utorka, 26. rujna 2023. godine.Pisane vijesti | Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)