Poziv na predlaganje predstavnika OCD-a za članove i zamjene članova u Odbor za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg
Odbor za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. stalno je tijelo uspostavljeno s ciljem praćenja provedbe Programa i napretka u ostvarenju njegovih ciljeva uzimajući u obzir financijske podatke, zajedničke te specifične pokazatelje.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Koordinacijsko tijelo za Operativne programe „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“  i „Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.“ osniva Odbor za praćenje te će biti odgovorno za provedbu svih aktivnosti u radu. Odbor za praćenje se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, tijela regionalne i lokalne samouprave, gospodarskih i socijalnih partnera, te predstavnika civilnog društva.
 
Sukladno traženju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije potrebno je predložiti članove i zamjene članova, predstavnike civilnog društva u okviru svakog specifičnog cilja, odnosno jedan predstavnik po cilju politike: Konkurentnija i pametnija Europa, Zelenija, otporna Europa, Povezanija Europa, Uključiva Europa s istaknutijom socijalnom komponentom, Europa bliže građanima – u okviru kojeg trebaju biti zastupljene otočke zajednice.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Odbora za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. u okviru svakog specifičnog cilja:
Rok za dostavu kandidatura je srijeda, 26. listopada 2022.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.  
 

Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja