Poziv na predlaganje predstavnika OCD-a za članove u Nacionalno povjerenstvo za suzbijanje HIV/AIDS-a

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/službenica za info.jpg

Sukladno traženju Ministarstva zdravstva potrebno je predložiti tri člana  predstavnika OCD-a iz područja zdravstva za članove Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a.

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a a koja je stupila na snagu danom donošenja - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_152_2392.html .
 
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za članove Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a.
 
Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva.
 
Rok za dostavu kandidatura je 10. siječnja 2023. godine.

Sukladno provedenom glasanju članova Savjeta za razvoj civilnoga društva o predloženim kandidatima, za predstavnike organizacija civilnoga društva u Nacionalno povjerenstvo za suzbijanje HIV/AIDS-a predloženi su:
Članica: Iva Jovović (udruga LET),
Član: Zoran Dominiković (udruga ISKORAK)
 

Pisane vijesti