Poziv na predlaganje predstavnika OCD-a za zamjene članova u Odbor za praćenje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."

Slika /slike/logo, vizuali i sl/ESF - uljp - ok - Ucinkoviti-ljudski-potencijali_BOJA_2.jpg

Sukladno traženju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike potrebno je predložiti zamjene članova u područjima djelovanja: predtercijarno obrazovanje, socijalna politika, promicanje prava hrvatskih branitelja.

Odbor za praćenje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."  stalno je tijelo uspostavljeno s ciljem praćenja provedbe Programa i napretka u ostvarenju njegovih ciljeva uzimajući u obzir financijske podatke, zajedničke te specifične pokazatelje.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. uspostavilo je i predsjeda radom Odbora za praćenje te je odgovorno za provedbu svih aktivnosti u radu. Odbor za praćenje se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, tijela regionalne i lokalne samouprave, gospodarskih i socijalnih partnera, te predstavnika civilnog društva.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za zamjenike članova Odbora za praćenje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." iz područja djelovanja:  Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak 2. svibnja 2022.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.  
 
Sukladno provedenom glasanju članova Savjeta za razvoj civilnoga društva o predloženim kandidatima, za predstavnike organizacija civilnoga društva u Odbor za praćenje operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”predloženi su:        
PROMICANJE PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA
Miroslav Ivančić (Udruga hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika)   
SOCIJALNA POLITIKA    
Višnja Fortuna
PREDTERCIJARNO OBRAZOVANJE          
Aleksandra Podrebarac (CARPE DIEM) 
 
 

Pisane vijesti