Produženje roka za prijavu na natječaj za vizualni identitet Dana otvorenih vrata udruga 2022.

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/EzG 2016. fotka.jpg

Ured za udruge poziva sve zainteresirane studente umjetničkih akademija i fakulteta te studija dizajna (autore pojedince i timove) da prijave svoje radove na ovaj natječaj. Novi rok za dostavu prijedloga vizualnog identiteta je 15. svibnja 2022.

Manifestacija Dani otvorenih vrata udruga koju organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske godišnji je događaj koji se održava u cijeloj Hrvatskoj s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. Organiziranjem ove tradicionalne manifestacije Ured za udruge želi povećati vidljivost djelovanja udruga, posebno onih koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, te poboljšati percepciju udruga u javnosti.  Tema ovogodišnje manifestacije je „Doprinos udruga izgradnji mira i sigurnosti“. Udruge aktivne na lokalnim razinama vrlo su važni akteri demokratskog društva koji često pronalaze najbolja rješenja za rješavanje problema lokalne zajednice, jer uzimaju u obzir njene potrebe i interese. Djelovanje udruga doprinosi izgradnji povjerenja, podrške i dobrih odnosa u zajednici. Osim toga, udruge su značajna karika u izgradnji mira i sigurnosti, ali i u prevladavanju kriznih situacija, jer su često stvaratelji inovativnih rješenja za oporavak društva. Cilj je Dana otvorenih vrata udruga promovirati ovu važnu ulogu udruga u lokalnoj zajednici.
Ove godine manifestacija se održava u hibridnom formatu (online) i uživo te će obuhvatiti online i uživo tematske rasprave, programe i događanja. Predmet natječaja je osmišljavanje vizualnog identiteta manifestacije Dani otvorenih vrata udruga u slobodnoj tehnici (slika, crtež, fotografija, itd.) koja uključuje:​
 
  • Izradu ilustrativnog logotipa s tekstom Dani otvorenih vrata udruga
  • Primjenu ilustrativnog logotipa na plakatu (B2 format 50X70 cm) i
  • Primjenu ilustrativnog logotipa na Banneru

Obavezni elementi vizualnog identiteta:
  • Naziv manifestacije: Dani otvorenih vrata udruga
  • Datum održavanja: 2. – 4. lipnja 2022.
  • Tema manifestacije: „Doprinos udruga izgradnji mira i sigurnosti“
  • Službeni logo Ureda za udruge dostupan je ovdje
  • Logo Ureda za udruge dostupan ovdje.
  • Web adresa: www.udruge.vlada.hr i www.udruge.hr

Rok za predaju radova je 15. svibnja 2022. Radovi se predaju u digitalnom obliku na adresu e-pošte: dovu@udruge.vlada.hr
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na: dovu@udruge.vlada.hr

NAGRADA
Na temelju dostavljenih prijedloga, ocjenjivački odbor (sastavljen od predstavnika Ureda za udruge i Hrvatske udruge za odnose s javnošću) odabrat će i nagraditi jedno idejno rješenje koje će se koristiti kao vizualni identitet manifestacije Dani otvorenih vrata udruga. Ured za udruge zadržava pravo ne dodijeliti nagradu ili izmijeniti broj nagrada ako to procijeni ocjenjivački odbor koji vrednuje radove prispjele na natječaj.
Ured za udruge zadržava pravo izmjene, dopune i poništenja natječaja.
Odabrani rad dobit će nagradu u neto iznosu od 5.000,00 kuna.
Autor nagrađenog rada obavezuje se dostaviti potpisanu Izjavu o autorstvu te potpisati Izjavu o prelasku nagrađenog rada u vlasništvo Ureda za udruge. Ured za udruge će s autorom čije je idejno rješenje odabrano sklopiti ugovor o izradi izvedbenog rješenja i ustupanju prava na korištenje autorskog djela.
 
Prava korištenja nagrađenog rada
Sukladno pozitivnim propisima, nagrađeni autor suglasan je da ga se spominje, citira i promovira, jednako kao i sadržaje koje je prijavio na Natječaj. Prijavom na natječaj, sudionici su suglasni da Ured za udruge može ime nagrađenog autora i prijavljeni sadržaj, informacije o osvojenoj nagradi neograničeno koristiti u promotivne svrhe, u svim medijima i na Internetu, bez ograničenja i bez plaćanja, slanja obavijesti, traženja odobrenja ili pružanja druge naknade, osim ako je to zakonom zabranjeno. U mjeri dopuštenoj zakonom, nagrađeni autor će nepovratno odobriti, jamčiti, prenijeti i dodijeliti Uredu za udruge sva prava korištenja prijavljenog sadržaja, kao i sva proširenja autorskih prava, te pravo da registrira autorska prava bez ograničenja, uključujući globalno pravo korištenja u svojim promotivnim aktivnostima u bilo kojem postojećem ili budućem mediju, osim gdje je zakonom zabranjeno.

Pisane vijesti