Smjernice za vidljivost Ureda za udruge Vlade RH

Dokumenti za preuzeti:


    Smjernice za vidljivost

  1. Logotip_HR- .jpg
  2. Logotip_HR- .png
  3. Logotip_ENG- .jpg
  4. Logotip_HR - vektorski format
  5. Logotip_ENG - vektorski format
  6. Logotip_HR_horizontalni-vektorski format
  7. Logotip_ENG_horizontalni- vektorski format