Zbirka primjera dobre prakse

Zbirka predstavlja pregled primjera dobre prakse, te je pripremljena u okviru projekta "Evaluacija prethodne pomoći pružene kroz IPA HRD OP". Projekt se provodio uz sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda, te je bio usmjeren na cjelokupnu evaluaciju IPA-inog Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. (OP RLJP) s ciljem pružanja relevantnih nalaza, zaključaka i preporuka u odnosu na ostvarenje određenog cilja za svaku mjeru programa, posebice u pogledu njegove relevantnosti, učinkovitosti, djelotvornosti, utjecaja i održivosti. Projekt je provodio konzorcij na čelu s Ecorys International B.V. u partnerstvu s Ecorys UK i Ecorys Hrvatska d.o.o.
 
Ovim pregledom primjera dobre prakse nastoje se javnosti predstaviti neki od projekata provedenih u okviru OP RLJP u Republici Hrvatskoj. Osim toga, on će poslužiti i kao praktičan alat za potencijalne nositelje projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje od 2014. do 2020. godine.
 
Zbirku primjera dobre prakse možete naći ovdje.