Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/shutterstock_109545011_cr.jpg

Poziv je objavljen 16. prosinca 2020.

Poziv je objavljen 16. prosinca 2020.

Opći cilj Poziva je osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi Poziva:
  1. Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima.
  2. Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini.
  3. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.


Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje

Prva Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Ispravak prve Odluke o financiranju

Druga Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Treća Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Ispravak treće Odluke o financiranju

Četvrta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Peta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Ispravak pete Odluke o financiranju

Šesta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Sedma Odluka o financiranju; Popis govorenih projekata

Osma Odluka o financiranju Popis ugovorenih projekata

Deveta Odluka o financiranju Popis ugovorenih projekata

Izmjena devete Odluke o financiranju

Deseta Odluka o financiranju Popis ugovorenih projekata

Jedanaesta Odluka o financiranju Popis ugovorenih projekata

Dvanaesta Odluka o financiranju Popis ugovorenih projekata

Trinaesta Odluka o financiranju Popis ugovorenih projekata

Četrnaesta Odluka o financiranju

Petnaesta Odluka o financiranju

Šesnaesta Odluka o financiranju

Sedamnaesta Odluka o financiranju

Osamnaesta Odluka o financiranju

Devetnaesta Odluka o financiranju