Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/shutterstock_109545011_cr.jpg

Poziv je objavljen 16. prosinca 2020.

Poziv je objavljen 16. prosinca 2020.

Opći cilj Poziva je osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi Poziva:
  1. Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima.
  2. Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini.
  3. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.


Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje

Prva Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Dodjela ugovora

Ispravak prve Odluke o financiranju

Druga Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Dodjela ugovora

Treća Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Ispravak treće Odluke o financiranju

Četvrta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Dodjela ugovora (3. i 4. Odluka)

Peta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Ispravak pete Odluke o financiranju

Šesta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Dodjela ugovora (5. i 6. Odluka)

Sedma Odluka o financiranju; Popis govorenih projekata

Dodjela ugovora

Osma Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Deveta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Dodjela ugovora (8. i 9. Odluka)

Izmjena devete Odluke o financiranju

Deseta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Jedanaesta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Dodjela ugovora (10. i 11. Odluka)

Dvanaesta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Trinaesta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Dodjela ugovora (12. i 13. Odluka)

Četrnaesta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Petnaesta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Šesnaesta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Dodjela ugovora (14., 15. i 16. Odluka)

Sedamnaesta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Osamnaesta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Devetnaesta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata

Dodjela ugovora (17., 18. i 19 Odluka)

Dvadeseta Odluka o financiranju; Popis ugovorenih projekata