Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za zamjenika člana Odbora za praćenje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/shutterstock_165696095.jpg

Rok za dostavu kandidatura za zamjenika člana Odbora za praćenje u području djelovanja: osobe s invaliditetom je ponedjeljak 26. studenoga.

Sukladno činjenici da predstavnik organizacija civilnoga društva, zamjenik članice Odbora za praćenje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." iz područja djelovanja: osobe s invaliditetom više nije aktivan u udruzi koja ga je predložila za članstvo, potrebno je izabrati novog zamjenika člana.

Odbor za praćenje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."  stalno je tijelo uspostavljeno s ciljem praćenja provedbe Programa i napretka u ostvarenju njegovih ciljeva uzimajući u obzir financijske podatke, zajedničke te specifične pokazatelje.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. uspostavilo je i predsjeda radom Odbora za praćenje te je odgovorno za provedbu svih aktivnosti u radu. Odbor za praćenje se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, tijela regionalne i lokalne samouprave, gospodarskih i socijalnih partnera, te predstavnika civilnog društva.

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za zamjenika člana Odbora za praćenje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." iz područja djelovanja: osobe s invaliditetom.

Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak 29. studenoga.


Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.    

Obrazac za prijavu

Pisane vijesti