Poziv za predlaganje predstavnika za člana Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/Fotka-pitanja.jpg

Rok za dostavu kandidatura je četvrtak, 8. travnja 2021.*

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala prema članku 10. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru je središnje strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira koje procjenjuje, vrednuje i usklađuje javne politike, kao što su politike obrazovanja, zapošljavanja, cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i regionalnog razvoja, prati i vrednuje učinke HKO-a i pojedinih kvalifikacija te daje preporuke o poboljšanjima u povezivanju obrazovanja i potreba tržišta rada. 
 
Nacionalno vijeće u prvom mandatu imenovao je Hrvatski sabor u lipnju 2014. godine, a mandat mu je završio u lipnju 2019. godine. U veljači 2021. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o HKO-u (NN 20/21) kojim je, između ostalog, predviđeno da Nacionalno vijeće imenuje Vlada RH na prijedlog ministra nadležnog za znanost i obrazovanje. 
 
Slijedom svega navedenog, potrebno je predložiti člana ili članicu u novom mandatu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Ureda za udruge  dostave prijedloge kandidata za člana Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
 
Rok za dostavu kandidatura je četvrtak, 8. travnja 2021.*
 
Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

*Rok je izmijenjen. Izvorno je bio naznačen rok za dostavu kandidatura 1. travnja 2021.


Pisane vijesti