Svečana dodjela ugovora za projekte iz ESF Poziva „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“

  • Slika /slike/DOVU_Dodjela Volonterstvo_PC5A5436.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ugovori za projekte iz područja volonterstva, vrijednosti 25 milijuna kuna, dodijeljeni su jučer udrugama na svečanosti u Hrvatskom glazbenom zavodu, povodom otvorenja manifestacije Dani otvorenih vrata udruga 2017.

Projekti su ugovoreni iz Poziva „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“. Od ukupno 122 projekta prijavljena na Poziv, njih 28 odabrano je za financiranje bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna, a u sklopu prioriteta 4. Dobro upravljanje, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Unutar ovog prvog kruga bit će potpisan ugovor za još jedan projekt, dok će nakon povećanja financijske omotnice biti ugovoreno dodatnih devet projekata.

Projekti će se provoditi u partnerstvu s 70 udruga, 44 odgojno-obrazovne ustanove, 14 ustanova iz zdravstva i socijalne skrbi i 3 jedinice lokalne i područne samouprave. U provedbi projektnih aktivnosti će sudjelovati 3.840 učenika osnovnih i srednjih škola, 1.561 volonter koji će odraditi 67.444 volonterskih sati na društveno korisnim aktivnostima a ukupna vrijednost volonterskog rada će iznositi 2.225.652,00 HRK.

Volonterstvo je jedna od ključnih vrijednosti na kojima počiva društveni razvoj, građansko sudjelovanje, socijalna kohezija i socijalno uključivanje u Republici Hrvatskoj. Unatoč tome, volonterstvo se još uvijek ne ističe kao resurs koji bi se mogao koristiti u javnim ustanovama koje pružaju usluge od javnog interesa, istaknula je gđa Vesna Lendić Kasalo ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge.  Stoga je, uz aktivnosti usmjerene prema jačanju sposobnosti organizacija civilnoga društva, nužno dodatno osnažiti sposobnosti za menadžment volontera i u javnim ustanovama. Poseban izazov razvoju volonterstva predstavlja razmjerno niska stopa mladih koji volontiraju te se kroz Poziv financiraju projekti kojima se potiče uključivanje mladih u volontiranje kako bi se dodatno naglasile koristi aktivnog sudjelovanja mladih osoba u društvu putem volontiranja kao i stjecanje vrijednih kompetencija, vještina i iskustava koje će moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju.
 
Organizacijama dobitnicama ugovore su uručili ministar Tomislav Ćorić uime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačkog tijela za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, gđa Vesna Lendić Kasalo ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge, koji je Provedbeno tijelo razine 1 i gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Provedbenog tijela razine 2.
 
Popis i kratki opis projekata dostupan je na prezentaciji s događanja ovdje.
 

Pisane vijesti | Europski socijalni fond