Djelatnici Ureda

 

Ravnateljica

Helena Beus
helena.beus@udruge.vlada.hr
01/4599-810


Zamjenica ravnateljiceVesna Lendić Kasalo, dipl. iur.
vesna.lendickasalo@udruge.vlada.hr
01/4599-810Administrativna tajnica

Valnea Molak Bakić
info@udruge.vlada.hr
01/4599-810


 

Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje

 Darija Marić, dipl.soc.
Savjetnica u Vladi i Vladinom uredu
darija.maric@udruge.vlada.hr
01/4599-810 Milana Romić, prof. 
Savjetnica u Vladi i Vladinom uredu
milana.romic@udruge.vlada.hr
01/4599-815

  

Saša Šegrt, prof.
Savjetnica u Vladi i Vladinom uredu
sasa.segrt@udruge.vlada.hr
01/4599-875


Tereza Missoni
Savjetnica u Vladi i Vladinom uredu
tereza.missoni@udruge.vlada.hr 
01/4599-818
 

Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju
Ana Ugrina, prof.
Voditeljica Odjela
ana.ugrina@udruge.vlada.hr
01/4599-814
  
 


Marijana Antunović Platužić, mag.pol. 
Viša stručna savjetnica
marijana.antunovic@udruge.vlada.hr
01/4599-825
 
 


Ljiljana Breulj Štimac, univ.spec.pol.
Viša stručna savjetnica
ljiljana.breuljstimac@udruge.vlada.hr
01/4599-821

 

 


Željka Markulin, univ.spec.
Viša stručna savjetnica
zeljka.markulin@udruge.vlada.hr
01/4599-816


 


Anita Prša, prof.
Viša stručna savjetnica
anita.prsa@udruge.vlada.hr
01/4599-822
  Andreja Vidović, prof.
Viša stručna savjetnica
andreja.vidovic@udruge.vlada.hr
01/4599-876

 
Ivana Marković
Viša stručna savjetnica
ivana.markovic@udruge.vlada.hr
01/4599-872


 

Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete

 


Marina Lochert Šoštarić, dipl.pol.
Voditeljica Odjela
marina.lochert@udruge.vlada.hr
01/4599-817
 
      


Jelena Princivali, dipl.oec.
Viša stručna savjetnica
jelena.princivali@udruge.vlada.hr
01/4599-871
 
Petra Vitas, dipl.oec.
Viša stručna savjetnica
petra.vitas@udruge.vlada.hr
01/4599-874
  
 


Iva Žic, dipl.soc., prof.soc.
Viša stručna savjetnica
iva.zic@udruge.vlada.hr
01/4599-870


   
     Zvonimir Abramović
    
 Viši stručni savjetnik
     zvonimir.abramovic@udruge.vlada.hr
     01/4599-877


     Dubravka Klarić
     Viša stručna savjetnica
     dubravka.klaric@udruge.vlada.hr
     01/4599-829