Javni poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za članove Radne skupine za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Slika /pics/p1.png

Rok za isticanje kandidata je ponedjeljak 11. ožujka 2024.

Ministarstvo pravosuđa i uprave osniva Radnu skupinu za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
Sukladno traženju Ministarstvo pravosuđa i uprave potrebno je predložiti predstavnike civilnog društva koji će operativno sudjelovati u radu Radne skupine s ciljem pružanja stručnog znanja u procesu izrade Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da zaključno s 4. ožujkom (produženo do zaključno s 11. ožujkom) putem obrasca dostave prijedloge kandidata za članove Radne skupine za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.
 
 
Obrazac za prijavu kandidata

Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja