Objava privremene liste važećih i nevažećih kandidatura za članove i zamjenike članova osmog saziva Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga

Slika /pics/1. pravo na pristup.jpg

Ured za udruge objavljuje privremenu listu važećih i nevažećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnog društva u osmom sazivu.


Sukladno Poslovniku Savjeta za razvoj civilnoga društva Ured za udruge objavio je 22. ožujka 2023. Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u osmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva koji je bio otvoren do 17. travnja 2023. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 8. svibnja pregledalo je sve pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta i utvrdilo da je pristiglo 20 važećih kandidatura za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta, dok su 3 kandidature bile nevažeće.
 
Danom objave privremene liste na internetskim stranicama Ureda za udruge počinje teći rok za prigovore od osam dana, koji završava zaključno s 18. svibnja 2023., u kojem podnositelji kandidatura mogu podnijeti prigovor na istaknute liste važećih i nevažećih kandidatura. Prigovor se podnosi u pisanom obliku i dostavlja isključivo putem e-maila, na adresu: savjet@udruge.vlada.hr
 
Po isteku roka za prigovore, nakon što Povjerenstvo razmotri opravdanost eventualnih prigovora formira se konačna lista važećih kandidatura i otpočinje glasovanje za predložene kandidate (s obzirom da je ponovljen Javni poziv za isticanje kandidatura iz područja - turizam, postupak za izbor članova Savjeta se prolongira sukladno rokovima vezanih uz ponovljeni Javni poziv.) Ured za udruge pripremit će i na svojim internetskim stranicama objaviti glasačke listiće, a pojedina udruga može glasovati samo za jedan par kandidata (član/zamjenik člana) i to isključivo u području u kojem udruga djeluje. Glasovanje će se odvijati isključivo slanjem glasačkih listića i druge potrebne dokumentacije putem pošte, a trajat će 15 dana. Nakon prikupljenih i prebrojanih glasova, utvrdit će se konačni prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta iz reda organizacija civilnoga društva, koji će se predložiti Vladi na usvajanje.
 
Privremena lista važećih kandidatura
 
Lista nevažećih kandidatura
 
 

Pisane vijesti