Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva u Upravljački odbor za Blok darovnicu za organizacije civilnoga društva i Upravljački odbor za Partnersku blok darovnicu

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Poziv je otvoren do 16. studenog

U sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u nadležnosti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske se nalaze dvije darovnice ukupne vrijednosti 7,48 milijuna švicarskih franaka pod nazivom Blok darovnica za organizacije civilnoga društva te Partnerska blok darovnica. 

Više o Švicarsko-hrvatskom programu suradnje pronađite ovdje.

Na temelju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, članka 8. Sporazuma između Švicarske agencije za razvoj i suradnju i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o provedbi Blok darovnice za organizacije civilnoga društva te članka 7. Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/12)  donesene su Odluke o osnivanju Upravljačkog odbora za Blok darovnicu za organizacije civilnoga društva te Upravljačkog odbora za Partnersku blok darovnicu.  

Upravljački odbor obavlja sljedeće zadaće:

-              usvaja kriterije odabira i natječajnu dokumentaciju za pozive koji će se objaviti u okviru
                darovnice;
-              odobrava konačnu listu projekata koji će se financirati u okviru darovnice;
-              raspravlja i usvaja izvještaje o napretku u provedbi darovnice;
-              predlaže mjere za unaprjeđenje provedbe darovnice;
-              po potrebi revidira kriterije odabira.  
 
Sukladno navedenim Odlukama Upravljački odbor za Blok darovnicu za organizacije civilnoga društva te Upravljački odbor za Partnersku blok darovnicu čine i predstavnici organizacija civilnoga društva.
 
a)Upravljački odbor za Blok darovnicu za organizacije civilnoga društva čine i 3 predstavnika/ce organizacija civilnoga društva s pravom glasa
b)Upravljački odbor za Partnersku blok darovnicu društva čine i 3 predstavnika/ce organizacija civilnoga društva u svojstvu promatrača
 
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrazaca dostave prijedloge kandidata za člana navedenih upravljačkih odbora. Poziv je otvoren do 16. studenog.
 
Obrazac za prijavu kandidata za člana Upravljačkog odbora za Blok darovnicu za organizacije civilnoga društva
 
Obrazac za prijavu kandidata za člana Upravljačkog odbora za Partnersku blok darovnicu
 
Prijedlozi se dostavljaju Uredu za udruge na elektroničku adresu: nemanja.relic@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.   U slučaju većeg broja kandidata postupak izbora članova provest će se putem Savjeta za razvoj civilnoga društva, sukladno Poslovniku Savjeta.
 
Važna napomena: udruge čiji predstavnici budu sudjelovali u radu navedenih Upravljačkih odbora neće moći prijavljivati projekte u sklopu poziva koji će se objaviti u okviru darovnica, sukladno odredbama o sprječavanju sukoba interesa temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015) .
 

Pisane vijesti | Švicarsko-hrvatski program suradnje