Promotivni video

Video koji promovira postignuća projekata udruga provedenih u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Ured za udruge izradio je video koji prikazuje iskustvo provedbe Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, odnosno natječaja usmjerenih organizacijama civilnoga društva koje je proveo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Video je dostupan na Youtube kanalu Ureda za udruge, odnosno njegova skraćena verzija ovdje.

U okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske djeluje kao Posredničko tijelo i Izvršna agencija za projekte čiji je cilj promicanje doprinosa civilnog društva gospodarskoj i društvenoj koheziji, kroz darovnicu u vrijednosti 5,28 milijuna CHF, te za projekte kojima je cilj promicanje partnerstva i bilateralne suradnje hrvatskih i švicarskih neprofitnih organizacija, putem darovnice vrijedne 2,2 milijuna CHF.

Švicarsko-hrvatski program suradnje podupire brojne aktivnosti kroz projekte razminiranja i društveno-gospodarske integracije i unaprjeđenja vodoopskrbne infrastrukture te kroz osiguravanje preduvjeta za uspješne znanstveno-istraživačke projekte, promicanje partnerstva i bilateralne suradnje hrvatskih i švicarskih neprofitnih organizacija i promicanje doprinosa civilnog društva gospodarskoj i društvenoj koheziji. Više o ostalim projektima iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje možete pronaći ovdje.

Prvi krug Švicarsko-hrvatskog programa suradnje će se provoditi do prosinca 2024. godine.